29 Września 2023

Aktualności


Przed rokiem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie opracowany został Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Jednym z elementów jego realizacji było przeprowadzenie pogłębionych badań jakościowych dotyczących sytuacji kobiet pracujących na uczelni. Tak powstał opublikowany właśnie raport "Kobiety na Uniwersytecie - równość czy dyskryminacja?". Jego autorami są: specjalistka ds. równouprawnienia prof. Katarzyna Ćwirynkało oraz Rzecznik ds. Równości Szans UWM Mateusz Dampc.
Rodzaj artykułu