23 Lutego 2024

Aktualności


Trzech naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymało doroczne nagrody naukowe olsztyńsko-białostockiego oddziału Polskiej Akademii Nauk: prof. Grzegorz Jasiński, prof. n. med. Andrzej Grzybowski oraz prof. Roman Lewandowski.

Nagrody Naukowe Oddziału PAN to prestiżowe wyróżnienia przyznawane wybitnym naukowcom za ich wkład w rozwój nauki oraz za osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokrajowym. W tegorocznej edycji szczególną uwagę zwrócono na prace badawcze o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki regionalnej. Kapituła uhonorowała tym razem pięć osób, przyznając trzy nagrody i dwa wyróżnienia. W tym gronie znalazło się trzech naukowców z UWM.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński z Katedry Historii Powszechnej w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym otrzymał nagrodę w kategorii nauki społeczne i humanistyczne za trzy monografie: „Na Mazurach w XIX i XX wieku. Prace historyczne”; „Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku” oraz „Mazury i Polacy. Relacje z podroży i opinie z przełomu XIX i XX wieku”.

 

Wręczenie nagród PAN
​​​​​Prof. Grzegorz Jasiński (drugi od lewej)
Fot. Przemek Getka/Radio Olsztyn

 

Prof. n. med. Andrzej Grzybowski, kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim zdobył nagrodę w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne za opracowanie modeli algorytmów do oceny ryzyka krótkowzroczności oraz zastosowania sztucznej inteligencji do diagnozowania retinopatii cukrzycowej powodującej krótkowzroczność u diabetyków.

 

prof. Grzybowski
Prof. Andrzej Grzybowski
Fot. Janusz Pająk

 

Dr hab. inż. Roman Lewandowski, prof. UWM z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce otrzymał natomiast wyróżnienie w kategorii nauki społeczne i humanistyczne za opracowanie pt. „Kontrola menedżerska i jej pływ na wyniki szpitali publicznych. Ujęcie modelowe”.

Wręczenie nagród PAN
Prof. Roman Lewandowski (pierwszy z prawej)
Fot. Przemek Getka/Radio Olsztyn

 

Pozostałe dwie nagrodzone naukowczynie reprezentują Uniwersytet w Białymstoku.

Dr hab. Elżbieta Regulska otrzymała nagrodę w kategorii nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi za osiągniecie pt. „Modyfikowane mieszane tlenki metali oraz aromatyczne związki heterocykliczne zawierające fosfor w układzie pierścieni skondensowanych, jako materiały funkcjonalne".

Dr Agnieszka Gęgotek została z kolei wyróżniona w kategorii nauki biologiczne, rolnicze i medyczne za wykazanie zmian w profilu proteomicznym komórek skóry pod wpływem promieniowania UVA/UVB w warunkach in vitro, oraz określenie zakresu działania związków protekcyjnych wobec tych komórek.

 

Fot. Przemek Getka/Radio Olsztyn
Prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM
Fot. Przemek Getka/Radio Olsztyn

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku powstał w 2015 r., skupia 17 członków Polskiej Akademii Nauk (7 członków rzeczywistych, 10 członków korespondentów) oraz 1 członka Akademii Młodych Uczonych. Nagrodę naukową przyznaje od 2017 r. W poprzednich latach laureatami jego nagród lub wyróżnień byli z UWM: prof. Iwona Ndiaye (WH), dr hab. inż. Magdalena Zielińska (WNT), prof. dr hab. Beata Tarnowska (WH), prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski (WPiA), prof. dr hab. Grzegorz Igliński (WH) i dr hab. Radosław Gross (WH).

lek

Rodzaj artykułu