22 Marca 2023

Aktualności


Kto i w jaki sposób może postarać się o zagraniczny wyjazd naukowy? Jakie wymogi trzeba spełnić, aplikując o grant? Jakie korzyści płyną z międzynarodowej współpracy naukowej?

Odpowiedzi na takie pytania można było znaleźć podczas Dnia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), który odbył się w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym Stara Kotłownia. Wydarzenie zorganizowane przez Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM oraz NAWA było poświęcone przedstawieniu ofert i programów skierowanych do kadry naukowej, administracyjnej, doktorantów i studentów naszej uczelni.

https://youtu.be/LLTBkkMC1wg

- Do tej pory realizowaliśmy program PROM związany z wymianą pracowników i doktorantów o wartości 1 200 000 tys. zł., który kończy się w marcu. Skorzystało z niego około 130 osób. Ponadto w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” przyjęliśmy dwadzieścia cztery studentki na kierunku ze Lwowa na kierunek filologia polska. Ponadto przeprowadziliśmy bardzo intensywny kurs języka polskiego dla pięciu osób (75-godzinny miesięczny kurs). Jednocześnie nasi pracownicy korzystali z wyjazdowych programów stypendialnych w programie POWER. Ten program kończy się w tym roku, w związku z czym rośnie zainteresowanie społeczności akademickiej innym źródłem finansowania tego typu wyjazdów. Będziemy podejmować aktywność w zdobywaniu środków właśnie poprzez NAWA – mówi prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.

NAWA powróciła do organizowania wyjazdowych dni otwartych po pandemicznej przerwie. Spotykając się pracownikami różnych uczelni w Polsce, chce walczyć ze stereotypem panującym w środowisku akademickim, że tylko Warszawa i Kraków jako największe ośrodki akademickie w Polsce mogą otrzymywać granty.

- Otóż nic bardziej mylnego! Podczas Dni z NAWĄ informujemy uczelnie o możliwościach grantowych, wyjazdowych i generalnie opcjach wspierania procesu umiędzynarodowienia, który bez wątpienia pozwala podnosić jakość naukową. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma ogromny potencjał, także turystyczny, ze względu na wyjątkowe położenie miasteczka akademickiego i samego Olsztyna. Chcemy to wykorzystać – podkreślił dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.  

Warto również odnotować, że NAWA przygotowała ofertę dla kadry administracyjnej, dzięki której pracownicy mogą wyjeżdżać na wizyty studyjne i odbywać praktyki w ośrodkach zagranicznych.  

Podczas spotkania przybliżono takie programy naukowe jak im. Ulama, im. Walczaka oraz im. Bekkera, granty interwencyjne, programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych. Dyskutowano również o pomysłach promocji uczelni za granicą.

Prorektor Paweł Wielgosz zachęcał do naukowych wyjazdów zagranicznych, ponieważ stwarzają one wiele możliwości rozwoju.

- Korzyści z naukowych wyjazdów zagranicznych jest wiele i sam się o tym przekonałem, ponieważ w przeszłości skorzystałem z takiego stypendium. Przede wszystkim możemy poszerzyć swój warsztat badawczy i poznać inny. Skutkuje to lepszymi badaniami, publikacjami oraz pozwala nam nawiązać nowe kontakty, które później często przeradzają się we wspólne projekty czy publikacje. Działając w ten sposób bezpośrednio wspieramy umiędzynarodowienie naszej uczelni – dodał prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej NAWA.

Marta Wiśniewska

Rodzaj artykułu