03 Lipca 2023

Aktualności


Dr hab. Dorota Witkowska, kierowniczka Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt na mocy postanowienia prezydenta Polski z 29 maja br. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Prof. Dorota Witkowska jest absolwentką kortowskiej weterynarii z 2001 r. Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM obroniła pracę doktorską w 2005 r., a w 2014 r. – habilitacyjną. Od początku naukowej kariery interesowała ją kwestia poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich poprzez poprawę mikrobiologicznych warunków chowu.

– Zwierzęta gospodarskie chowane w warunkach fermowych, tak samo jak ludzie, są narażone na przykład na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej strony duże skupiska zwierząt, np. drobiu czy bydła w jednym pomieszczeniu, także wpływają na pogorszenie jakości powietrza w tych pomieszczeniach. Mnie interesuje, co możemy zrobić dla poprawy jakości tego powietrza, a szerzej: polepszenia dobrostanu zwierząt poprzez zapewnienie równowagi w tym środowisku – wyjaśnia prof. Witkowska.

Badania, które prowadziła w ostatnich latach, obejmowały m.in.: ocenę skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej naturalnych olejków eterycznych (zastosowanych w formie mgły) i ich wpływu na stan fizjologiczny drobiu. Zajmowała się także możliwościami wykorzystania alternatywnych, biodegradowalnych materiałów ściółkowych w hodowli i użytkowaniu koni oraz wpływem tych materiałów na wybrane wskaźniki dobrostanu i poziom zanieczyszczeń stajni. Analizowała także wpływ różnych systemów utrzymania zwierząt na stężenie i emisję zanieczyszczeń gazowych w powietrzu w oborach oraz na zachorowalność i długość użytkowania krów mlecznych

Za swoje główne osiągnięcia profesor uważa praktyczne wdrożenia jej nowatorskich rozwiązań zoohigienicznych na fermach zwierzęcych. Ich tematem przewodnim jest mitygacja, czyli działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych i pyłowych. Jednym z tych rozwiązań jest technologia wytwarzania z olejków eterycznych wspomnianej już mgły oczyszczającej powietrze w kurnikach.

Studia weterynaryjne i badania nad dobrostanem zwierząt gospodarskich mają wyraźny początek w dzieciństwie prof. Witkowskiej. Od dziecka lubiła zwierzęta i przynosiła do domu wszystkie bezpańskie koty. Rodzice nazywali ją więc kocią mamą. Zamiłowanie do kotów zostało jej do dzisiaj. Z czasem jednak przerodziło się w naukową pasję.

Prywatnie prof. Witkowska jest mężatką, ma dorosłego syna – studenta psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubi sport – szczególnie bieganie na długich dystansach. W jednym z Biegów Uniwersyteckich zajęła nawet miejsce na podium. Lubi także zwiedzanie świata i wspinaczki górskie. Interesuje się modą, a jej najnowszym wyzwaniem jest ogródek kwiatowy.

– W tym obszarze zainteresowań mam tyle sukcesów, co i porażek – zdradza żartobliwie prof. Witkowska.

Rodzaj artykułu