24 Stycznia 2024

Aktualności


Po raz drugi społeczność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdecyduje o tym, jak zmieni się uczelniana przestrzeń.

Na realizację projektów opracowanych i wybranych przez studentów i pracowników władze UWM przeznaczyły pół miliona złotych. Swoje pomysły można zgłaszać przez dwa tygodnie – od 11 do 25 stycznia.

Rozwój Uniwersytetu odbywa się na wielu różnych polach. Jednym z nich jest troska o miejsce, w którym spędzamy czas, studiując i pracując. Możliwość współdecydowania o zmienianiu go na lepsze jest głównym założeniem Otwartego Budżetu Akademickiego UWM.

Z myślą o wspólnocie

Do wspólnego namysłu nad tym, co można zrobić z myślą o uniwersyteckiej przestrzeni, warto namówić swoich współpracowników oraz koleżanki i kolegów ze studiów. Zorientowanie się w potrzebach społeczności może pozwolić na przygotowanie projektu, który odmieni oblicze kampusu i przysłuży się całej społeczności akademickiej.

Konkurs Otwartego Budżetu Akademickiego 2024 otworzymy 11 stycznia i od tego dnia do 25 stycznia będzie można składać projekty na inicjatywy, które zrealizujemy na Uniwersytecie w roku 2024 – mówi Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza UWM. – Wysokość środków przeznaczona na realizację budżetu wynosi, podobnie jak w roku ubiegłym, 500 000 zł.

OBA to wyraz przekonania, że kampus jest nie tylko miejscem nauki i pracy, ale przede wszystkim przestrzenią wspólnototwórczą, dzięki której łatwiej jest nam nawiązywać relacje oraz dbać o własny dobrostan. Ale, jak podkreśla pani wicekanclerz, na tym nie koniec.

Należy podkreślić, że Otwarty Budżet Akademicki jest doskonałym narzędziem partycypacji społecznej, które daje możliwość aktywnego zaangażowania się, dzielenia się swoimi pomysłami oraz rozwijania współpracy wewnątrz organizacji – tłumaczy Adriana Faraś-Bąk. – Liczymy na dużą liczbę propozycji ze strony studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu, gdyż zgłaszane projekty są dla nas ważnym źródłem informacji, wskazującym zarówno kierunki rozwoju, jak i potrzeby poszczególnych grup w różnych obszarach działalności Uczelni.

Liczy się zrównoważony rozwój

Zastępczyni kanclerza, na co dzień pełniąca także funkcję przewodniczącej uczelnianego Green Teamu, wskazuje na istotną zmianę w regulaminie OBA.

Zasady aktualnego konkursu są zbliżone do ubiegłorocznego, a zasadniczą zmianą jest położenie dużego nacisku na to, aby zaproponowane zadania realizowały określony cel zrównoważonego rozwoju – zaznacza Adriana Faraś-Bąk.

Na istotność tych zadań wskazuje także prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Chcemy budować wspólnotę wokół wspólnych celów. Każdy z nas pracując tutaj, studiując i spędzając dużo czasu, pewnie dostrzega różnego rodzaju mankamenty, które wymagałyby poprawy – tak, aby to miejsce pracy i studiowania było jak najlepsze i jak najbardziej przyjazne. Jakiś czas temu opublikowaliśmy nasz manifest związany z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Kontynuujemy też ideę Green University. Ale Zielony Uniwersytet to jest część tego, co chcielibyśmy robić. Zrównoważony rozwój to coś więcej. Skupiamy się na tym, żeby zadbać o dobrostan nasz i naszej planety – podkreśla rektor UWM.

Tym razem troska o realizację celów zrównoważonego rozwoju przybrała formę regulaminowego wymogu, ale już ubiegłoroczne propozycje dowodziły, że społeczności akademickiej bliska jest dbałość o ekologię i zdrowy styl życia. A to przecież doskonale wpisuje się we wspomniane cele wskazane przez ONZ.

Do pierwszej edycji OBA UWM w roku 2023 zgłoszonych zostało 17 projektów w tym 11 pracowniczych i 6 studenckich – przypomina pani wicekanclerz. – Wśród propozycji studentów największą liczbę głosów zdobył projekt pn. Disc Golf & Grillove Kortowo, który zakłada budowę osiemnastodołkowego pola do gry w Disc Golfa. Z kolei przedsięwzięciem, które zdobyło największe poparcie w grupie propozycji pracowniczych, został projekt pn. Zielone wiaty rowerowe. To propozycja drewnianej wiaty na sześć rowerów ze stacją napraw oraz ładowarką. Dach wiaty ma być pokryty roślinnością. Aktualnie kończymy realizację obu zadań.

Zasady OBA UWM 2024

Jeśli chodzi o zasady dotyczące zgłaszanych propozycji, to najważniejsze i najbardziej oczywiste są takie, że środki z OBA mogą być przeznaczone na projekty, które dotyczą realizacji wyłącznie zadań Uniwersytetu i mogą być realizowane wyłącznie w obiektach UWM i na terenach zewnętrznych należących do uczelni. Warto też zapamiętać, że do realizacji ze środków OBA UWM mogą być zgłaszane wyłącznie projekty o charakterze infrastrukturalnym (inwestycyjne lub remontowe). Zgłoszony projekt musi spełniać następujące też inne kryteria:

  • czas jego realizacji nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy,
  • musi gwarantować trwałość przez okres min. trzech lat,
  • ważne jest, by uwzględniał kryterium gospodarności i nie powinien generować nieracjonalnych kosztów eksploatacyjnych,
  • powinien przynosić korzyści społeczności akademickiej,
  • musi spełniać kryterium ogólnodostępności i być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i aktami wewnętrznymi UWM oraz z wybranymi celami zrównoważonego rozwoju.

Bogusław Stec, kanclerz UWM przypomina, że każda osoba, która zgłaszając swój projekt, będzie mierzyła się z jakimiś ważnymi wątpliwościami lub trudnościami, może liczyć na wsparcie pracowników.

– Uruchomiliśmy tzw. "helpdesk" pod adresem oba@uwm.edu.pl. Na ten adres mailowy można przesłać swoje pytania, wątpliwości lub prośby dotyczące o pomoc – np. w zakresie kosztorysu, opisu lub projektu graficznego – zaznacza kanclerz.

Zgłoszone wnioski przejdą weryfikację, a następnie (w dn. 20-26 lutego) zorganizowane zostanie głosowanie, w którym udział będą mogli wziąć wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy. Wybór społeczności poznamy 28 lutego 2024 roku.

dbp

 

Dodatkowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej OBA UWM.

Rodzaj artykułu