03 Listopada 2023

Aktualności


Osiem projektów zgłoszonych przez koła naukowe działające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim otrzyma dofinansowanie na prowadzenie badań oraz rozwijanie swoich naukowych zainteresowań. Poznaliśmy wyniki piątego konkursu Studencki Grant Rektora

O Studencki Grant Rektora mogły wnioskować wszystkie koła naukowe działające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Kwalifikacja projektów odbywała się w następujących dziedzinach: 1. nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i dziedzina sztuki; 2. nauki rolnicze, ścisłe i przyrodnicze; 3. nauki inżynieryjno-techniczne; 4. nauki medycznych i nauki o zdrowiu.

To bardzo ważna i cenna inicjatywa. Konkurs jest skierowany do kół naukowych działających na naszym Uniwersytecie – do dużej grupy młodych ludzi, którzy angażują się w różne inicjatywy naukowe i mają ciekawy pomysł na badaniazaznaczył w rozmowie z Radiem UWM FM prof. Sławomir Przybyliński, prorektor UWM ds. studenckich UWM. W tym roku swoje projekty złożyło 21 kół naukowych. Eksperci z danych dziedzin ocenili te wnioski i rekomendowali do finansowania. Swoją opinię wydaje również Rada Kół Naukowych. Czyli procedura jest wieloetapowa, żeby bardzo merytorycznie spojrzeć na te wszystkie projekty.

Koła naukowe, które już realizowały swoje projekty za sprawą grantu, zachęcają innych do brania udziału w kolejnych konkursach.

Warto starać się o Studencki Grant Rektora. Taki grant jest dobrą okazją, żeby popracować razem. Nie da się takiego projektu zrobić samemu, ważna jest praca zespołowa – mówi Bartłomiej Porzuc, doktorant i kierownik projektu Koła Naukowego Entomologów „Pasikonik” (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa), dofinansowanego w IV edycji konkursu.

W 2023 roku studenci zaproponowali 21 projektów. Do całkowitego lub częściowego finansowania zakwalifikowano osiem projektów zgłoszonych przez dziewięć kół naukowych. Łączna kwota, którą uczelnia przekaże na badania, to ponad 92 tysiące złotych.

Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie w V konkursie Studencki Grant Retora:

1. „Świat w ruchu, czyli (nie)ludzka mobilność. Wokół fenomenu migracji”  – Studenckie Koło Slawistyczne;
2. „Budowa EV na bazie klasycznego pojazdu z napędem konwencjonalnym” – Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn;
3. „Występowanie wybranych polimorfizmów w genach związanych z odczuwaniem smaku (Tasr1, Gnat3 i SLC2A4) u studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kontekście ich preferencji żywieniowych" – Naukowe Koło Biotechnologów;
4. „Ocena zanieczyszczenia baranich osłonek naturalnych pozyskanych z różnych rejonów geograficznych” – Koło Naukowe Higienistów Żywności;
5. „Stan zapalny a rezystyna – czy adipokina może być biomarkerem?” – Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON;
6. „Polimorfizm w genie białka wiążącego witaminę D (rs4588) i jego wpływ na poziom białka oraz aktywnej formy witaminy D u pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi” – Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej;
7. „Analiza możliwości wykorzystania niskobudżetowych zestawów pomiarowych i smartfonów do oceny jakości oświetlenia i inwentaryzacji przejść dla pieszych” – Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN);
8. „Wykorzystanie owadów jadalnych w projektowaniu innowacyjnych wyrobów kulinarnych” – Koło Naukowe Gastronomii Sztuki Kulinarnej oraz Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej.

Koła realizujące projekty zakwalifikowane do finansowania proszone są o kontakt z Biurem ds. Studenckich w celu ustalenia dalszych kroków i podpisania umowy.

Informacja o wynikach konkursu znajduje się >>> na stronie internetowej.

Rodzaj artykułu