06 Grudnia 2023

Aktualności


Poznaliśmy wyniki drugiego QS World University Rankings: Sustainability. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski po raz pierwszy trafił do zestawienia, które ocenia zaangażowanie uczelni w działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Debiut okazał się udany, bo UWM zajmuje 8. miejsce wśród 20 polskich uczelni sklasyfikowanych w tym rankingu.

Przygotowując ranking, jego autorzy uwzględniają wskaźniki zaprojektowane do pomiaru zdolności instytucji do sprostania największym na świecie wyzwaniom środowiskowym, społecznym i zarządczym (ESG). W QS Sustainability Rankings 2024 odnotowano 1400 uniwersytetów z całego świata, wśród nich znalazło się 20 polskich uczelni.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski znalazł się w przedziale 761-770, co daje mu jednocześnie 8. miejsce wśród wszystkich polskich uczelni, które zostały sklasyfikowane na liście. Dobry wynik można odczytywać jako potwierdzenie, że podejmowane przez UWM działania przynoszą zakładane rezultaty. Z myślą o realizacji celów wskazanych przez ONZ powstała m.in. "Agenda zrównoważonego rozwoju do 2030 roku", którą UWM przyjął w 2022 roku. Określa ona działania i zobowiązania, które są wyrazem troski o losy planety i jej mieszkańców. Za jej przygotowanie odpowiadał uniwersytecki Green Team. W ostatnim czasie Uniwersytet był także inicjatorem Forum Zielonych Uniwersytetów oraz podjął szereg działań na rzecz równości szans.

Ranking QS Sustainability uwzględnia 53 wskaźniki zgrupowane w trzech obszarach: wpływ na środowisko (environmental impact), wpływ społeczny (social impact) oraz zarządzanie (governance).

Najwyższą ocenę przyznano Uniwersytetowi w dziedzinie zarządzania. Pozwoliła mu ona uplasować się na 539 miejscu wśród wszystkich uczelni na świecie.

Zrównoważony rozwój mocną stroną UWM

QS Sustainability Rankings 2024 może stanowić punkt wyjścia do zrozumienia stopnia świadomości ekologicznej i społecznej uczelni. Te, które zdecydowały się poddać ewaluacji na potrzeby tego zestawienia, zobowiązane były do przygotowania raportu. Był on jednym z elementów, które pozwoliły na ocenę działań szkół wyższych.

Wpływ na środowisko to wpływ, jaki uniwersytet wywiera na otoczenie, jeśli chodzi o budowanie zrównoważonej instytucji (oceniana są strategia i podejmowanie działania), angażowanie się w badania oraz uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w programie nauczania.

W ocenie wpływu społecznego pod uwagę brane są wskaźniki związane z zatrudnialnością oraz sytuacją zawodową absolwentów, działania na rzecz równości, inicjatywy podejmowane z myślą o zdrowiu i jakości życia studentów oraz społeczności, zapewnianie przez uczelnię wysokiej jakości edukacji i badań, a także dane dotyczące współpracy i gotowości do dzielenia się wiedzą z innymi

To, jak oceniana jest jakość zarządzania na uczelni, zależy m.in. od tego, czy procesy decyzyjne są jawne, a kultura organizacyjna postrzegana jest jako etyczna. Ważna jest także przejrzystość finansowa ora to, czy studenci reprezentowani są w organach zarządzających uczelni.

Najwyższe miejsca w rankingu zajmują University of Toronto, University of California oraz University of Manchester.

UWM rozpoznawalny na świecie

Przypomnijmy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest odnotowywany także w innych międzynarodowych rankingach szkół wyższych.

UWM się w gronie 1904 uczelni sklasyfikowanych w rankingu THE WUR. Jak mówił niedawno prof. Paweł Wielgosz, prorektor UWM ds. umiędzynarodowienia, na świecie działa ich tymczasem około 50 tysięcy. W ciągu ostatnich trzech lat podwoiła się liczba polskich uczelni odnotowywanych w zestawieniu (z 19 w 2021 roku do 39 uczelni w 2023 roku). Zdaniem przedstawicieli THE świadczy to o stale rosnącej świadomości i zainteresowaniu rankingiem THE, stanowiącym narzędzie do budowania międzynarodowej widoczności i reputacji polskich szkół wyższych.

W ostatnim rankingu GRAS Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowały weterynaria oraz nauki rolnicze (na UWM została sklasyfikowana w przedziale 101–150. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 151–200. W zestawieniu znalazło się siedem polskich uczelni (o trzy więcej niż w ubiegłym roku), a UWM wyprzedziła tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauki rolnicze (a warto dodać, że pod hasłem „agricultural sciences” w tym zestawieniu kryją się również: hodowla zwierząt oraz rybactwo) zostały z kolei sklasyfikowane w rankingu GRAS po raz pierwszy i uplasowały się w przedziale 201- 300. Spośród siedmiu polskich uczelni UWM zajął czwarte miejsce za uniwersytetami przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie.

Niedawno ukazały się także wyniki QS World University Rankings, w którym UWM zadebiutował w 2022 roku. Obecnie zajmuje tam miejsce w przedziale 1200–1400.

Wiosną poznaliśmy wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR). Do zestawienia trafia tylko 10 proc. z 20,5 tys. ocenianych uczelni, a UWM znalazł się na 1525 miejscu. W praktyce oznacza to, że nie tylko umocnił on swoją pozycję (w wydaniu 2022–2023 był na 1537 miejscu), ale jest też jedną z 7,5 proc. najlepszych uczelni ocenianych przez twórców listy. W zestawieniu najlepszych polskich uniwersytetów klasycznych ujętych w CWUR, nasz Uniwersytet zajmuje dziewiąte miejsce.

W  THE Impact, czyli światowym rankingu uczelni wyższych, który ocenia je pod kątem realizowanych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w agendzie ONZ, UWM zajął szóste miejsce wśród polskich uniwersytetów klasycznych. Najlepiej został oceniony w zakresie działań z obszaru celu 15. – Życie na lądzie.

 

Rodzaj artykułu