12 Czerwca 2024

Aktualności


W jakim kierunku zmierza transformacja porządku międzynarodowego? Jaką rolę odgrywają USA, Chiny i Rosja? Na UWM w dniach 11-12 czerwca odbywa się 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi.

Polityka największych światowych mocarstw i jej wpływ na funkcjonowanie innych krajów stały się tematem międzynarodowych rozmów na Wydziale Nauk Społecznych UWM. Spotkanie zorganizował Instytut Nauk Politycznych UWM we współpracy z Departamentem Stosunków Międzynarodowych Federalnego Uniwersytetu Urdu Sztuki, Nauki i Technologii w Karaczi (Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology).

Ważna jest współpraca międzynarodowa

To druga wspólna konferencja UWM i pakistańskiego Uniwersytetu FUUAST w Karachi. 

Nasza pierwsza konferencja polsko-pakistańska dotycząca nauk politycznych odbyła się w grudniu 2022 roku w Karaczi i dotyczyła sytuacji geopolitycznej na świecie. Oba kraje są położone w ciekawych regionach, jeśli chodzi o zagrożenia i szanse. Historia współpracy polsko-pakistańskiej jest bogata. Nie wszyscy wiedzą, że np. polski generał zakładał siły lotnicze i tworzył lotnictwo w Pakistanie w 1947 roku. Jest tam do dzisiaj wspominany jako bohater narodowy – mówił przed konferencją prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni. Nasze położenie geograficzne daje szansę na współpracę gospodarczą, stąd też zainteresowanie biznesu naszymi spotkaniami. Konferencja, która  odbyła się w 2022 roku w Pakistanie, zgromadziła dużo firm z obu krajów. Naszym pierwszym celem jest oczywiście wymiana poglądów naukowych. Każdy ma swoje osiągniecia, poglądy na zmieniający się świat i swoje pomysły, jak ten świat naprawiać. Mam nadzieję, że w wyniku tej konferencji zostaną poczynione ustalenia, które wpłyną na kierunki badań na obu uczelniach, ale może także na politykę prowadzoną przez nasze kraje.

Nowy porządek międzynarodowy

Konferencję otworzył prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM. Przypomniał, że pierwsza konferencja w Karachi była połączona ze świętowaniem 60-lecia współpracy dyplomatycznej obu krajów. Na konferencji obecny był m.in. prof. dr Zabta Khan Shinwari, wicekanclerz Uniwersytetu Urdu, który pierwszy raz odwiedził region Warmii i Mazur. Przedstawiciele obu organizatorów zwracali uwagę, jak ważna jest współpraca i rozmowy o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej. Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM i dziekan WNS podkreśliła, że podstawą współpracy jest budowanie relacji.

Podczas spotkania będziemy skupiali się na zmianie porządku międzynarodowego, która wywołana jest przesunięciami w głównych ośrodkach wpływu: w Stanach Zjednoczonych, w Federacji Rosyjskiej i Chinach. Tam rzeczywiście dochodzi do zmiany strategii. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak te zmiany wpływają na szeroko pojętą społeczność międzynarodową, jakie wyzwania stawiają, jakie budują zagrożenia. Będziemy zastanawiać się, co społeczność międzynarodowa może zrobić, żeby przeciwdziałać zagrożeniom asymetrycznym, czyli terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej, ale także zmianom klimatycznym, które dotykają absolutnie każdą część świata – mówiła „Wiadomościom Uniwersyteckim” dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytut Nauk Politycznych UWM, organizatorka konferencji. I dodała: – Konferencja jest w kooperacji Polaków i Pakistańczyków, więc mamy też panel poświęcony relacjom dwustronnym, ponieważ mają bogatą historię, zwłaszcza po zakończeniu II wojny światowej. Zarejestrowanych mamy 68 uczestników z różnych części świata. Pracujemy w trybie hybrydowym, czyli będziemy mieli zarówno panele z uczestnikami stacjonarnymi, ale też mamy panele mieszane, gdzie będziemy łączyli się m.in. z Islamabadem, Karachi, Ankarą czy Stambułem.

Zaangażowanie młodych

Zainteresowani tematyką konferencji są także studenci. W organizację konferencji zaangażowali się przedstawiciele Koła Naukowego Zorientowani Międzynarodowo z Wydziału Nauk Społecznych UWM.

 – Wydaje mi się, że w XXI wieku bardzo istotną sprawą jest rozmowa z innymi nacjami i z innymi kulturami. Dzięki niej możemy lepiej się zrozumieć, dogadać i w przyszłości stworzyć lepszą historię i bardziej pokojowe miejsce na ziemi. Moim zdaniem bardzo istotna w dzisiejszych czasach jest dyplomacja i nauka od siebie nawzajem. To podstawa dla bezpieczeństwa – mówi Konrad Tomaszczenik, student I roku bezpieczeństwa narodowego, przewodniczący koła naukowego oraz jeden z jego założycieli.

Zobaczyć problemy globalne z różnych perspektyw

Dr Kumelska-Koniecko podkreśla, jak ważne jest spojrzenie krytyczne i analityczne na problemy międzynarodowe nie tylko z perspektywy polskiej.

To jest bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli przez okulary innych, jaka jest dynamika zmian w stosunkach międzynarodowych, jakie akcenty świat kładzie na różne wydarzenia o skali regionalnej, ale też globalnej. Na naszej konferencji szerokie grono stanowią uczestnicy polscy i pakistańscy, ale również mamy panelistów i panelistki z Republiki Turcji, Chin, Armenii, Gruzji, więc pole do dyskusji będzie bardzo szerokie – uważa dr Magdalena Kumelska-Koniecko. – To jest wartość dodana, żeby uczyć się rozumieć świat z perspektywy różnych jego części, żeby nie zamykać się tylko na własny region. Przemiany, które zachodzą w skalach regionalnych, odbijają się przecież również na punkty świata, które są odległe od głównych wydarzeń. To, co dzieje się na Półwyspie Arabskim, dotyka swoimi konsekwencjami Europejczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków. Świat rzeczywiście jest globalną wioską, w której jedno poruszenie skrzydeł motyla uruchamia efekt, który jest dostrzegalny na drugiej półkuli.

Organizatorka konferencji przypomniała, jak ważna jest edukacja i rzetelny przekaz medialny o tym, co dzieje się na arenie międzynarodowej.

Zawsze podkreślam, że edukacja jest kluczowa. Nie można przyjąć jednej opcji do analizy tak złożonych zjawisk, jakim jest chociażby konflikt izraelsko-arabski, narracja na temat którego jest niezwykle spłaszczana szczególnie w mediach głównego nurtu. To jest bardzo niedobry sygnał, bo pokazuje jednorodne stanowisko, które bardzo często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Nelson Mandela mówił, że edukacja jest najsilniejszą bronią, dzięki której można zmieniać świat, a ja wierzę w te słowa i staram się pokazywać moim studentom, że świat jest dużo bardziej złożony niż nam się wydaje i trzeba starać się to rozumieć – uważa dr Magdalena Koniecko-Kumelska. – Nie ma łatwych rozwiązań na trudne problemy. Media zapominają np. o tym, co się dzieje na zachodnim brzegu w Strefie Gazy, a tam poziom agresji osadników względem Palestyńczyków osiąga szczyty. Ten konflikt naprawdę eskaluje w wielu kierunkach i oddziałuje oczywiście na relacje izraelsko-palestyńskie, ale również prowadzi do napięcia m.in. na kierunku izraelsko-egipskim, izraelsko-jordańskim.

Anna Wysocka

fot. Janusz Pająk

Rodzaj artykułu