15 Maja 2024

Aktualności


The Center for World University Rankings (CWUR) opublikował kolejny ranking. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski utrzymał w nim wysoką pozycję i znalazł się wśród 7,4% najlepszych uczelni wyższych na świecie. To niejedyny międzynarodowy sukces UWM. Olsztyński Uniwersytet został odnotowany też w zestawieniu THE Young University Rankings 2024.

The Center for World University Ranking publikuje zestawienie najlepszych uczelni wyższych z całego świata. Do zestawienia trafia tylko 10 proc. najwyżej ocenianych. UWM w najnowszym zestawieniu (2024) zajął 1531 z 20966 ocenianych w rankingu jednostek. Nie jest to pierwszy rok, gdy UWM znajduje się w tym zestawieniu – w poprzednich latach zajmował kolejno 1525 i 1537 miejsce. Należy zwrócić uwagę na wzrost ogólnej liczby ocenianych szkół wyższych – w 2023 roku zestawienie obejmowało 20 531.

Podkreślę to, że wszystkie uczelnie pracują nad swoim rozwojem, a UWM konsekwentnie utrzymuje, a często poprawia pozycje w rankingach. Jest to wynikiem pracy naszej kadry oraz działań prowadzonych na rzecz rozwoju uczelni – mówi prof. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni.

Za najlepszy uniwersytet na świecie kolejny raz uznano Uniwersytet Harvarda. Kolejne miejsca przypadły Instytutowi Technicznemu w Massachusetts (MIT) oraz Uniwersytetowi Stanforda, podium należy więc do Stanów Zjednoczonych. Wśród polskich uczelni najwyższe miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński (w tym roku 386 miejsce w zestawieniu).

CWUR informuje na swojej stronie internetowej, że w przygotowaniu zestawienia wykorzystuje siedem – cyt.: „obiektywnych i solidnych wskaźników pogrupowanych w cztery obszary": 1) jakość edukacji – mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli prestiżowe wyróżnienia naukowe, w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.); 2) zatrudnialność absolwentów –  mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali czołowe stanowiska w największych firmach w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.); 3) kadra akademicka – mierzona liczbą naukowców, którzy zdobyli prestiżowe wyróżnienia naukowe (10 proc.); 4 ) badania (40 proc.), które obejmują liczbę opublikowanych artykułów naukowych, liczbę publikacji w najwyższej klasy czasopismach naukowych i liczbę publikacji w czasopismach o największym wpływie oraz ich cytowalność.  Zdaniem autorów raportu UWM osiąga więc wysokie wyniki w mierzonych kryteriach.

THE Young University Rankings 2024, który również zaprezentował nowe wyniki, przedstawia najlepsze uniwersytety na świecie, które mają 50 lat lub mniej. UWM uplasował się na pozycji 501–600. Otrzymał tu najwięcej punktów za badania dotyczące środowiska. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu należy do Nanyang Technological University z Singapuru. Jeżeli chodzi o Polskę, UWM był na trzecim miejscu – wyprzedziły go uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (pozycja w przedziale 251-300) i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (pozycja 301-500 w rankingu).

 

Rodzaj artykułu