06 Marca 2024

Aktualności


Naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zdobyli nagrodę Idea Track w konkursie CASSINI Challenges. Jego organizatorem jest EUSPA – Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego. Reprezentanci UWM zostali wyróżnieni – jako jedyni z Polski – za innowacyjny pomysł wykorzystujący europejskie technologie kosmiczne i nowoczesne moduły komunikacyjne w celu wspierania dostępności, ciągłości i niezawodności nawigacji satelitarnej.

Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EU Agency for the Space Programme, w skrócie EUSPA) działa na rzecz realizacji celu Unii Europejskiej, którym jest maksymalizacja zwrotu z inwestycji unijnych w przestrzeń kosmiczną. EUSPA wspiera m.in. rozwiązania związane z nawigacją satelitarną, teledetekcją. Organizuje konkurs Cassini, który ma trzy części: 1. Ideas, czyli konkurs na pomysły, 2. Prototyp, 3. Produkt. Zespół naukowców z Instytutu Geodezji i Budownictwa złożył projekt w części Ideas. Ich pomysł „𝐆𝐁𝐀𝐓 – 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐀𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞𝐫” znalazł się w gronie nagrodzonych projektów.

Wystartowaliśmy w tym konkursie jako zespół, ale głównym wnioskodawcą był Mateusz Czyrzniak, który jest doktorantem pierwszego roku Szkoły Doktorskiej – mówi dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM. – Razem z Mateuszem w zespole byłem ja, jako jego promotor i dr inż. Dariusz Tomaszewski, który jest jego promotorem pomocniczym. Współpracuje z nami dr inż. Karolina Krzykowska-Piotrowska z Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. 25 wnioskodawców zostało zaproszonych na rozmowę, a nagrodzono 15 najlepszych pomysłów. Z Polski jesteśmy tylko my.

Wnioski w części Ideas można było złożyć w trzech obszarach: next generation, sustainable future, emerging technologies. Pomysł zespołu z UWM dotyczy emerging technologies, czyli nowych technologii.

Od różnych firm wykorzystujących w swojej codziennej pracy nawigację satelitarną trafiały do nas zapytania o rozwiązania nawigacyjne dla miejsc, gdzie jest ona słabo dostępna, np. gdy w dużych miastach są miejskie kaniony, czyli dwie wysokie ściany i wąska ulica.  W takich miejscach np. kurierzy mają problem, bo nawigacja satelitarna nie zapewnia wystarczającej niezawodności i dokładności. W związku z tym tracą oni czas na znalezienie docelowego miejsca. Przedstawiciele takich firm deklarują, że są w stanie zainwestować w rozwój technologii, która będzie wspierała nawigację w trudnych warunkachmówi dr hab. inż. Jacek Rapiński. – Przyszło nam do głowy, żeby wspomóc nawigację satelitarną systemem naziemnym i wzmocnić wyznaczenie pozycji. Nie chodzi o naziemny nadajnik sygnału GNSS – chcemy do tego wykorzystać nowoczesne moduły komunikacyjne, które potrafią nie tylko przesyłać dane, ale także wykorzystać inne zjawiska fizyczne w celu wyznaczenia swojego położenia względem innych urządzeń. Chcemy opracować rozwiązanie wspomagające wyznaczanie pozycji użytkownika systemu nawigacyjnego, tak żeby np. kurier mógł łatwiej znaleźć miejsce dostarczenia przesyłki, a kierowca karetki nie szukał, do której klatki w bloku został wezwany. Dzięki zaproponowanemu przez nas rozwiązaniu działanie nawigacyjne powinno być dokładniejsze i bardziej dostępne.

Rozwiązanie ma także inne zastosowania.

Duże firmy, które mają kilkadziesiąt różnych wejść lub ramp załadunkowych na przykład do jakiegoś magazynu, będą mogły zainstalować u siebie urządzenie, nad którym pracujemy. Użytkownicy dostaną wtedy dokładniejsze dane o swoim położeniu, a co za tym idzie będą wiedzieli dokładnie, pod które drzwi magazynu ma przyjechać np. kurier. Koszt takiego urządzania jest stosunkowo nieduży. Wiemy, że jest na to rozwiązanie zapotrzebowanie biznesowe, dlatego nad nim pracujemy – dodaje prof. Rapiński.

W opisie projektu GBAT zaznaczono, że zostanie opracowany naziemny moduł komunikacyjny, który poprawi dostępność pozycjonowania w obszarach o słabej widoczności satelitów GNSS, przynosząc tym samym korzyści użytkownikom, którzy wymagają wysokiej dostępności, ciągłości i integralności nawigacji. W ramach projektu zostaną zintegrowane istniejące zaawansowane moduły komunikacyjne w rozwiązanie zintegrowane lub hybrydowe, które rozszerzy nawigację smartfonem.

Zespół naukowców za pomysł GBAT otrzymał nagrodę finansową 10 tys. euro.

aw

Rodzaj artykułu