13 Października 2023


Do 23 października możecie składać wnioski o stypendia, które trafiają do najzdolniejszych studentów. Dlatego już teraz przeliczajcie średnie z poprzednich lat i kompletujcie informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, a być może to właśnie do Was trafi nawet 10 tysięcy złotych.

Pieniądze pochodzą ze Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stypendium Naukowego im. Marka Baumana. Dotyczą one rożnych dziedzin naukowych, dlatego sprawdźcie, w którym z nich możecie składać swoje wnioski. 

 

Wszystko o stypendium marszałka  

Jeśli studiujecie na co najmniej drugim roku i możecie wykazać osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki, możecie otrzymać nawet 7 tys. zł. Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie średniej ocen z poprzedniego roku w wysokości co najmniej 4,5. W ubiegłym roku stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymało 25 studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów, w tym 23 z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Co powinniście wiedzieć o stypendium Baumana? 

O Stypendium Naukowe im. Marka Baumana mogą starać się studentki i studenci, którzy na swoim koncie mają co najmniej dwa osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów. Wlicza się tu m.in. udział w konferencjach, publikacja artykułu czy aktywność w kole naukowym. Dodatkowo należy mieć średnią ocen za poprzedni rok w wysokości 90% maksymalnej średniej (tj. około 4,5). Stypendium przyznawane jest od dwóch lat, trafia tylko do jednej osoby i wynosi w sumie 10 tysięcy złotych.  

Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy i wypłacane są co miesiąc, w równych częściach. Oba są również skierowane do studentów mieszkających w województwie warmińsko-mazurskim.  

 

Nabór wniosków potrwa do 23 października. Więcej informacji oraz wniosek do pobrania, znajdziecie na stronie: Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „kultura i edukacja”

 

Rodzaj artykułu