W środę 20 września wystartowała trzecia tura rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. To szansa dla tych, którzy z różnych powodów nie zdążyli zarejestrować się w systemie IRK.

Poznaj harmonogram, który pozwoli ci rozpocząć studia jeszcze w tym roku.

Jeśli chcesz studiować w Olsztynie, w najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce, masz na to ostatnią szasnę.

 

Zarejestruj się w IRK 

Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest zarejestrowanie się w systemie IRK, czyli Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Pamiętaj, aby dokładnie uzupełnić wszystkie dane. Możesz to zrobić do 25 września. Wtedy system zamknie się automatycznie i pozostanie cierpliwie czekać na informację, czy jesteś na liście kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

Aby nie pominąć żadnej ważnej daty, zapoznaj się z harmonogramem trzeciej tury rekrutacji. 

 

Lp. Etapy postępowania kwalifikacyjnego Termin
1. Rejestracja w systemie IRK

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej do 25.09.2023 r.*
3. Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (m.in. kopie świadectwa dojrzałości tzw. starej matury, IB, EB, zaświadczenia o wyniku studiów)

20-25.09.2023 r.

do godz. 15:00

4. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą (dot. świadectw nieprzeliczalnych na punkty rekrutacyjne)

26.09.2023 r.

godz. 8:30

5. Egzaminy ustne dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

26.09.2023 r.

godz. 8:30

6. Ocena predyspozycji - egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej

26.09.2023 r.

godz. 10:30

7. Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

27.09.2023 r.

godz. 10:00

8. Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 28.09.2023 r.

do godz. 15:00 **

9. Ogłoszenie wyników naboru 29.09.2023 r.

 

* - o uznaniu opłaty decyduje data jej wpływu na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

** - decyduje data wpływu do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego

 

Jestem na liście – co dalej? 

Jeśli 27 września przy twojej aplikacji pojawi się napis „zakwalifikowany”, to czas złożyć dokumenty. To one są ostatecznym potwierdzeniem tego, że chcesz uczyć się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dokumenty możesz przynieść osobiście do Punktu Obsługi Kandydata, który znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. 

 

Punkt Obsługi Kandydata 

Biblioteka Uniwersytecka 

ul. Oczapowskiego 12B 

10-719 Olsztyn 

 

Możesz skorzystać również z wysyłki pocztą. Pamiętaj, że liczy się data dostarczenia na uczelnię, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie napisz również nazwę kierunku, na który składasz dokumenty. Ostateczna lista kandydatów zostanie opublikowana w IRK 29 września. 

 

Potrzebuję więcej informacji 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru znajdziesz na stronie rekrutacyjnej. Są tu m.in. wszystkie kroki, które należy wykonać, aby zostać studentem/studentką UWM oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15, działa również telefoniczna Infolinia rekrutacyjna – tel.: 89 524 50 80. 

Inauguracja roku rozpoczyna się 2 października, a zajęcia dydaktyczne następnego dnia. Ze wszystkimi ważnymi terminami zapoznasz się na stronie internetowej, gdzie zamieściliśmy ramową organizację roku akademickiego 2023/2024.