W czwartej edycji Konkursu EkoMasters do wygrania jest 5000 złotych. Nagrody podzielone zostaną między zespoły, które przedstawią najlepsze zdaniem jury projekty. Przyślij swój proekologiczny postulat, pomysł na zmianę lub konkretny projekt! Na autorów najciekawszych propozycji (studentów lub doktorantów) czekają:

  • I nagroda – 2.500 zł
  • II nagroda – 1.500 zł
  • III nagroda – 1000 zł

 

Można wysłać więcej niż jedno zgłoszenie i zdobyć kilka nagród.

Zgłoszenie należy przesyłać do 23 października 2023 r. przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie ekokampus.fjk.org.pl. O projektach wyróżnionych w poprzednich latach można przeczytać w dziale „publikacje”.

W tym konkursie pracuje się zespołowo. Zgłoszenia przesyłane są przez zespół składający się z od 2 do 6 osób. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu na zmianę uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub postaw osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zgłoszenie konkursowe może mieć dowolną formę (możliwe jest wykorzystanie różnorodnych form, np. opinia, apel, analiza, relacja, kosztorys inwestycyjny itp.). Wyniki zostaną ogłoszone w czasie Gali Akademickiej w Warszawie w listopadzie br.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”.