KOMUNIKAT REKTORA

W SPRAWIE NAGRÓD DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW REALIZUJĄCYCH STUDIA W JĘZYKU OBCYM
W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

ZA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

Na podstawie § 1 ust. 3 i 6 Zarządzenia Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie nagród dla najlepszych studentów realizujących studia w języku obcym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, informuję, że wnioski, których wzór określono w § 1 ust. 5 cytowanego Zarządzenia, należy składać do dnia 9 lutego 2024 roku w dziekanacie wydziału administrującego studia w języku obcym.

Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w terminie do 29 lutego 2024 roku przez publikacje na stronie internetowej wydziału.

 

Rektor

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM