Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych.

Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać:

  • organizacje pozarządowe,
  • grupy samopomocowe,
  • koordynatorzy wolontariatu,
  • instytucje,
  • a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2023 r.

 

Formularz zgłoszeniowy >>

Regulamin konkursu >>