Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż w dniu 08.09.2023 została zawarta umowa z firmą Alcon Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15 , 02-674 Warszawa , na dostawę sukcesywną soczewek do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Termin obowiązywania umowy od 08.09.2023 r. do 07.09.2024 r.