Sukcesywne świadczenie usług  rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych  na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Okres obowiązywania umowy od 10/11/2023 do 09/11/2024

Podmiot realizujący umowę:

BANKOWE BIURO PODRÓŻY "TRAVELBANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Sposób realizacji zamówień: 

Zamawiający składa  zamówienie  telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w terminie nie krótszym niż 72 godz. przed planowanym terminem wylotu.

Dane kontaktowe do składania zapytań i zamówień na bilety lotnicze:

Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 473/2023/PN/DZP, celem właściwego naliczenia ceny za zamawianą usługę.

Załączniki do zamówienia