09 Maja 2024

Wydarzenia


Wydział Sztuki UWM zaprasza do galerii Przepompownia na wystawę prac Aleksandry Ossowskiej, studentki pierwszego roku na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

Ekspozycja pt. EUDAIMONIA, jest emanacją myśli i emocji oscylujących wokół pojęcia szczęścia. Wyjątkowość wystawy podkreśla komplementarność działań młodej artystki ujawniająca się w poszukiwaniu środków i metod adekwatnych dla pełnego wyrażenia siebie, włączając w to tekst, ekspresję, wnikliwe badanie siebie, poszukiwanie własnego miejsca w świecie. Zapraszamy do kontaktu z Autorką, z jej malarstwem, rzeźbą-obiektem, tekstem i grafiką.

Wystawa będzie otwarta do 6 czerwca 2024 r.

Studencka Galeria PRZEPOMPOWNIA to miejsce prezentacji i spotkań najmłodszego pokolenia adeptów sztuk wizualnych głownie z Wydziału Sztuki UWM. Klimatyczna Galeria PRZEPOMPOWNIA, znajdująca się na najniższej kondygnacji budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11 w Olsztynie to przyjazne miejsce dla tych, którzy chcą działać wystawienniczo i mają coś do powiedzenia w obszarze sztuki – w malarstwie, rzeźbie, rysunku, projektowaniu, grafice, tworząc również obiekty, instalacje, dzieła intermedialne. To także przestrzeń dla zaprzyjaźnionych wydziałów czy szkół artystycznych z Polski i zagranicy. Wyjątkowo, z rzadka, można też zobaczyć ekspozycje wykładowców bo dobrze jest wejść w interakcję z osobowościami już ukształtowanymi, wymienić się refleksją i słowem poza standardową relacją belfer – student. PRZEPOMPOWNIA pokazuje wystawy pokonkursowe, zaliczeniowe, jest otwarta na eksperyment i każde działanie stymulujące twórczy, kreatywny rozwój. Ważnym aspektem jest bezpośrednia aktywność studenckiej społeczności w tworzeniu i aranżacji wystaw, materiałów promocyjnych i w działaniach marketingowych.

 

logo galerii

 

Rodzaj artykułu