10 Października 2023

Wydarzenia


Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem „Pedagogika wobec wyzwań współczesnego świata”, podczas której swój jubileusz będzie obchodził prof. Henryk Mizerek. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2023 roku w nowej siedzibie Wydziału Nauk Społecznych UWM, ul. Dybowskiego 13.

Przemiany jakie dokonują się we współczesnym świecie niosą za sobą szereg wyzwań. Wynikają one z obecnie trwających kryzysów: wojennego, migracyjnego, ekonomicznego, czy wywołanego pandemią. Stan ten ujawnił również liczne niepokoje społeczne, które stają się coraz bardziej odczuwalne i doświadczane przez jednostkę i społeczeństwo. W obliczu tych trudności rodzi się pytanie o miejsce pedagogiki we współczesnym świecie. Jak pedagogika może reagować na wyzwania teraźniejszości i przyszłości? Jak może opisywać, wyjaśniać i interpretować dynamicznie zmieniającą się przestrzeń społeczną? Jak może dostarczać społeczeństwu przesłanek do lepszego zrozumienia rzeczywistości i przeprowadzenia zmian? Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zapraszając do dyskusji badaczki i badaczy z różnych dziedzin nauk społecznych.

Konferencja będzie dotyczyła trzech obszarów tematycznych:

1) Nauczyciel, kształcenie i wyzwania współczesności, 

2) Świat współczesny, edukacja, ewaluacja, dylematy, problemy, 

3) Teorie, polityki i praktyki społeczne.

Informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej wydarzenia. 

Polecamy również rozmowę z prof. Mizerkiem o blaskach i cieniach współczesnej edukacji. 

Rodzaj artykułu