20 Listopada 2023

Wydarzenia


Prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wspiera kampanię edukacyjną „(Nie)znajomy w Sieci”. To pilotażowy program profilaktyczny mający zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu.

„(Nie)znajomy w Sieci!" to kampania skierowana do uczniów klas 7-8 braniewskich szkół podstawowych. Jej uroczysta inauguracja odbędzie się 23 listopada o godz. 11:00 w Braniewskim Centrum Kultury.

Organizatorami są: Miasto Braniewo, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie i Cittaslow Polska, Komenda Powiatowa Policji w Braniewie oraz Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza.

Kampania została objęta patronatem honorowym prof. Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Tomasza Sielickiego, burmistrza Braniewa.

Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia są Ewelina Gierałtowska, sekretarz SP3 oraz Ewa Siejk, dyrektor SP3.

Patronat medialny: ESKA Braniewo News, Nowiny Północne, Dziennik Elbląski.

Rodzaj artykułu