21 Sierpnia 2023

Wydarzenia


Przed nami ostatnia część obchodów Światowego Kongresu Kopernikańskiego kroczącego po Polsce, a także po mapie życia i profesji Mikołaja Kopernika. Od 12 do 16 września miejscem kongresowych wydarzeń naukowych i kulturalnych ponownie będzie Toruń.

Światowy Kongres Kopernikański organizowany jest w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika przez trzy uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Do sześciu razy Kopernik

Po obradach ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin w Krakowie, a także dyskusji na temat faktów z życia oraz ochrony zabytków z dziedzictwa Mikołaja Kopernika w Olsztynie, przyszedł czas na pochylenie się nad kolejną pulą tematów związanych z postacią słynnego astronoma. Do Torunia przyjadą więc historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych, a rozważania będą odbywać się w ramach sześciu sekcji tematycznych:

  1. Sekcja historii astronomii to konferencja pt. "Copernicus and Astronomy: Continuity, Reform, and Dissemination" ("Kopernik i astronomia: ciągłość, reforma i wczesna recepcja") organizowana przez Instytut Historii Nauki PAN. Jej celem jest przegląd stanu badań na temat astronomii przedkopernikańskiej, astronomii Kopernika i wczesnej jej recepcji. Złożą się na nią trzy panele: dziedzictwo astronomii Ptolemeusza i Tablic alfonsyńskich, astronomia Kopernika, wczesna recepcja astronomii heliocentrycznej. Więcej informacji o sekcji historii astronomii.
  2. Sekcja kulturoznawcza pt. "Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci" ("Nicolaus Copernicus and Culture of Remembrance") została podzielona na trzy panele dotyczące: pamięci historycznej, literatury i teatru oraz sztuki. Więcej informacji o sekcji kulturoznawczej.
  3. Sekcja historii medycyny pt. "Podróże i nauka: edukacyjne podróże medyczne, transfer wiedzy i wymiana kulturowa w Europie Środkowej na przestrzeni wieków" organizowana w związku z  480. rocznicą wydania "De revolutionibus orbium coelestium" i "De Corporis Humani Fabrica Libri Septem" oraz w 550. rocznicę urodzin Kopernika, przygotowana została przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Jej uczestnicy przeanalizują problematykę podróży medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów wielkiego astronoma (który studiował medycynę w Padwie) po czasy nam współczesne. Więcej informacji o sekcji historii medycyny.
  4. Sekcja lekarska pt. "Od Kopernika do współczesności", której celem jest zaprezentowanie sylwetek najwybitniejszych lekarzy związanych z regionem kujawsko-pomorskim od XV do XX wieku. Konferencja organizowana jest przez pracowników Collegium Medicum UMK. Więcej informacji o sekcji lekarskiej.
  5. Sekcja nauczycielska pt. "Kopernik w XXI wieku - warsztaty z narzędzi przydatnych w nowoczesnej edukacji i popularyzacji nauk", która skierowana jest do nauczycieli, edukatorów i popularyzatorów nauki. Konferencja składać się będzie z warsztatów poświęconych tematom z zakresu nowoczesnej edukacji, m.in.: wykorzystania robotów podczas zajęć; wirtualnej rzeczywistości w edukacji; tworzenia gier planszowych; przygotowania escape roomu w pudełku; historii w edukacji; narzędzi online w edukacji. Więcej informacji o sekcji nauczycielskiej.
  6. Sekcja młodzieżowa pt. "Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji" jest organizowana przez Miasto Toruń, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowić będzie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, projektu "Szkoła Przyjaciół Kopernika" oraz konkursu dla nauczycieli na scenariusz zajęć dotyczących Mikołaja Kopernika. Więcej informacji o sekcji młodzieżowej.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego w dniach 11-15 września 2023 r. odbędzie się również 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W roku 2023 PTA obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale na obrady większości sekcji należy się zarejestrować. Elektroniczne zapisy zostaną otwarte 22 sierpnia 2023 r. Osoby zainteresowane udziałem w obradach mogą zapisać się na jednorazowy newsletter, dzięki któremu 22 sierpnia otrzymają wiadomość e-mail z przypomnieniem o otwarciu zapisów. Wiadomość zostanie wysłana tylko jeden raz.

Chcę otrzymać przypomnienie o otwarciu zapisów na obrady Światowego Kongresu Kopernikańskiego (link do formularza).

Sesje plenarne - wykłady online

Ponadto dla szerokiej publiczności będą dostępne dwa wykłady wygłoszone z okazji uroczystego otwarcia toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego oraz uroczystego zakończenia tegorocznych obchodów ŚKK. Wykład inaugurujący wygłosi prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zaś wykład zamykający przedstawi prof. Ewine van Dishoeck, była przewodnicząca Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Oba wystąpienia transmitowane będą online na stronie UMK TV

Wydarzenia kulturalne

Obchodom toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego towarzyszyć będzie szereg wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy czy koncerty, m.in. recital fortepianowy Mateusza Krzyżowskiego - laureata głównej nagrody XII Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy i nagrody specjalnej JM Rektora UMK. 

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej poświęconej toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Źródło: https://portal.umk.pl 

Fot. Andrzej Romański

Rodzaj artykułu