08 Marca 2023

Wydarzenia


W dniach 20 – 23 marca 2023 r. odbędą się warsztaty jurydyczne dla studentów, którzy chcą poznać meandry prawa od strony praktycznej. Gościem warsztatów będzie zawodowy sędzia Zapisy tylko do 13 marca, a liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty mają na celu przybliżenie praktyki i stanowią impuls do rozpoczęcia poszukiwań własnej drogi zawodowej, poszerzenia wiedzy i umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej. Studenci przed spotkaniem otrzymują do rozwiązania kazus oparty na zanonimizowanych aktach konkretnej sprawy sądowej. Poprzez dyskusję przedstawiają własne rozwiązania, wydając ostatecznie wyrok. Stanowisko studentów jest weryfikowane przez sędziego, który prowadzi dany warsztat. Nowym elementem tygodnia warsztatów jurydycznych jest wykład inauguracyjny pt. „Zbrodnia wytwarzania środków odurzających”, który wygłosi dr Marta Banaś-Grabek, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie. Na warsztatach z prawa cywilnego pojawi się gość specjalny - Karin Rakova z Bratysławy. W tym roku proponowane są warsztaty z następujących dziedzin prawa: prawo karne, prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo finansowe oraz postępowanie administracyjne.

Szczegóły zapisów na warsztaty znajdują na stronie: https://wpia.uwm.edu.pl/wydarzenia/warsztaty-jurydyczne-4

Za czynne uczestnictwo w warsztatach studenci otrzymają certyfikat oraz pisemne usprawiedliwienie nieobecności na trwających w tym czasie zajęciach.

Zapisy trwają do 13 marca 2023.

Liczba miejsc: 30 osób na każdy warsztat. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rodzaj artykułu