19 Marca 2024

Wydarzenia


W sobotę 13 kwietnia 2024 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii odbędzie się wojewódzki etap XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W naszym województwie w szkolnym etapie uczestniczyło 1036 uczniów z 46 szkół. Do etapu okręgowego (wojewódzkiego) zakwalifikowało się 22 uczniów z 12 szkół. Uczniowie zakwalifikowani uzyskali minimum 80% poprawnych odpowiedzi.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest w Polsce dla młodzieży szkolnej od 1985 roku. Jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, a także budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Wydział Biologii i Biotechnologii UWM jest współorganizatorem etapu wojewódzkiego i to na terenie kampusu uczniowie zmierzą się z pytaniami z zakresu ekologii. 

O godz. 10.00 uczniowie rozpoczną pisanie testu, potem odbędzie się część ustna. Laureaci pojadą na finał krajowy, który odbędzie się w czerwcu. O godz. 10.15 organizatorzy zaplanowali 45. minutowy wykład otwarty dla nauczycieli i uczniów, nie biorących udziału w teście. Wykład "Od Ćmucha do mikrobiomu … rzecz o tym, czy mokradła stanowią portal od przeszłości do teraźniejszości i co na to wszystko klimat?" wygłosi dr hab. Sylwia Lew, prof. UWM. 

Miejsce wydarzenia: Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1 A, sala P13 oraz aula. 


Dzień pisania testów to nie koniec atrakcji dla fanów ekologii -  organizatorzy w dodatkowym terminie zaplanowali dla chętnych uczniów zajęcia terenowe na terenie UWM (rozpoznawanie pospolitych roślin i zwierząt). Liczą, że zajęcia te przydatne będą dla uczniów, którzy zakwalifikują się do finału centralnego oraz innych chętnych. Ponadto w terminie późniejszym odbędzie dodatkowe webinarium, tematycznie związane z wiedzą ekologiczną. 

Organizatorzy wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Wydział Biologii i Biotechnologii. 


Wydarzenie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej. 

Autor grafiki głównej wydarzenia: S. Czachorowski

Rodzaj artykułu