06 Maja 2024

Wydarzenia


Wydział Humanistyczny zaprasza na XX Dni Afryki. Międzynarodowej konferencji naukowej towarzyszyć będą liczne atrakcje, m.in.: warsztaty taneczne i bębniarskie, koncerty, wystawy, pokaz mody i smaki Senegalu.

Dni Afryki w Olsztynie, organizowane od 2004 roku na Wydziale Humanistycznym UWM, na trwałe wpisały się już w ogólnopolski kalendarz obchodów Międzynarodowego Dnia Afryki. W tym roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Afryka. Historia – Kultura – Potencjał społeczno-gospodarczy – Perspektywy geopolityczne” odbędzie się w dniach 20-21 maja 2024. Wydarzenie to od lat tworzy ważną przestrzeń do interdyscyplinarnego dyskursu z udziałem polskich i zagranicznych specjalistów zajmujących się Afryką.

 Zaczynaliśmy bardzo skromnie od kilku wystąpień podczas sesji wydziałowej. Dziś jesteśmy rozpoznawalni w całej Polsce, co nie jest przypadkowe. Niewątpliwie 20-letnia historia Dni Afryki w Olsztynie barwnie zapisała się na naukowej i kulturowej mapie Polski. Ważną przestrzenią, wpisującą się we współczesny dyskurs afrykanistyczny, pozostają międzynarodowe konferencje naukowe z udziałem wielu znanych postaci świata nauki, polityki i literatury – wyjaśnia prof. Iwona Anna Ndiaye, jedna z inicjatorek wydarzenia.

Statystyki robią wrażenie: 20 konferencji, 460 prelegentów, 350 referatów. 

Ale przecież nie o liczby tutaj chodzi – zaznacza prof. Ndiaye. – Najważniejszy pozostaje fakt, że projekt zainicjowany w 2004 roku jest konsekwentną i nader udaną próbą prezentacji niepowtarzalnej historii i dziedzictwa kontynentu afrykańskiego, z całą jego złożonością i różnorodnością, bo jak pisał Ryszard Kapuściński „Afryk jest wiele". Symbolicznym znakiem graficznym owej wielokulturowości pozostaje logo Dni Afryki w Olsztynie stworzone przez Janusza Pileckiego, grafika na stałe mieszkającego w Giżycku.

Dni Afryki 2023

Wyniki badań były prezentowane m.in. na łamach serii naukowej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne", powołanej w 2010 roku w Instytucie Historii.

 Dotychczas ukazało się 10 tomów, w których zostały opublikowane artykuły specjalistów polskich i zagranicznych w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim. Wieloletnie przyjaźnie i inspiracje naukowe zaowocowały wspólnymi projektami wydawniczymi. Projektem niezwykle potrzebnym i wypełniającym ogromną lukę w polskojęzycznym piśmiennictwie była monografia „Rola kobiet i organizacji kobiecych w Afryce. Praca zbiorowa, pod moją redakcją naukową, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie aktywność polityczna kobiet afrykańskich mogłaby wpłynąć na proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Afryce. Tego niełatwego zadania podjęły się badaczki z Olsztyna, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego – podkreśla naukowczyni. 

W 2020 roku ukazała się monografia „Afryka Subsaharyjska, potencjał, problemy i możliwości dla Polski, przygotowana przez autorów z trzech ośrodków naukowych: dr. hab. Barę Ndiaye, dr Ewę Cieślik oraz dr. Konrada Czernichowskiego. Opracowanie łączy naukę z praktyką, stanowiąc kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność biznesową w krajach afrykańskich.

Dni Afryki to także dziesiątki warsztatów, projektów edukacyjnych, konkursów, wystaw, koncertów i pokazów filmowych. 

– Od samego początku przyświecała nam chęć popularyzowania wiedzy o kulturze Afryki.  Było to możliwe dzięki licznym koncertom, pokazom i wieczorom, którym towarzyszyła tradycyjna muzyka i degustacja dań kuchni afrykańskiej. Kilkukrotnie do Olsztyna zawitała także Afrykamera. We współpracy z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi  zorganizowaliśmy liczne warsztaty międzykulturowe, wykłady popularnonaukowe, prelekcje oraz konkursy wiedzy o Afryce. Przy czym działania te wykraczają daleko poza stolicę Warmii. Byliśmy gośćmi Uniwersytetu Dziecięcego w Gdańsku, prowadziliśmy webinary dla nauczycieli, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku, warsztaty na Bałtyckim Festiwalu Nauki oraz Brave Festival – Przeciw wypędzeniom  z kultury we Wrocławiu – podsumowuje prof. Iwona Anna Ndiaye .

Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: dr. hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, rektor UWM w OlsztynieJE Papa Diop, Ambasador Senegalu  w Polsce, Ukrainie i Czechach oraz JE prof. Anastase Shyaka, Ambasador Rwandy w Polsce.

>>>> PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PLAN WYDARZEŃ JUBILEUSZOWYCH


8 maja, Regionalny konkurs wiedzy o Afryce

16 maja, „Smaki Senegalu” (spotkanie w ramach cyklu „Biblioteka podróżnika”)

20-21 maja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa

20 maja, Panel dyskusyjny „Stereotypy o Afryce w polskich mediach”

20 maja, Koncert „Moja Afryka”

20 maja, Pokaz mody afrykańskiej

20 maja, Afroparty

21 maja, Spotkanie z pisarzem z Gwinei Równikowej Donato Ndongo Bidyogo

21 maja, Panel dyskusyjny „Wolontariat w Afryce: prawda i mity”

18–19 maja, Warsztaty bębniarskie

18–19 maja, Warsztaty taneczne

20–21 maja, Stoisko rękodzieła (Fundacja Dzieci Madagaskaru)

20–21 maja, Stoisko Polskiej Akcji Humanitarnej

31 maja, Warsztaty „Kobiety Senegalu”

Czerwiec, Warsztaty międzykulturowe i taneczne”

 

WYSTAWY

10–31 maja 2024 r., Afryka w nauce

Wystawa publikacji naukowych poświęconych problematyce afrykańskiej z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej UWM oraz zbiorów prywatnych organizatorów Dni Afryki.

/Biblioteka Uniwersytecka UWM, ul. Oczapowskiego 12 B, antresola/

 

10–31 maja 2024 r., XX-lecie Dni Afryki w Olsztynie

Wystawa fotograficzna upamiętniająca dwudziestoletnią historię Dni Afryki.

/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

 

10–31 maja 2024 r., AFROMEDES

Wystawa zdjęć z wyprawy do Afryki. Retrospekcja wystawy zaprezentowanej podczas VIII Dni Afryki w Olsztynie w 2015 r.

/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

 

10–31 maja 2024 r., Afryka w oczach dziecka

Wystawa prac konkursowych podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych

/Wydział Humanistyczny UWM, Olsztyn, ul. K. Obitza 1, hol przy Auli Teatralnej, parter/

 

Rodzaj artykułu