Konferencja „RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE” 02 – 03 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Program konferencji!

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wydział Nauk Społecznych
KATEDRA SOCJOLOGII
Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów
10-007 Olsztyn, ul. ks. F. Szrajbera 11
tel. (89) 533-83-90 fax (89) 533-83-91
oraz
Radio Olsztyn S.A.
ul. Radiowa 24 10-206 Olsztyn
tel. (89) 526-44-34 fax (89) 526-42-39

radio-olsztyn

MAJĄ ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE
02 – 03 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Radio, opisywane przez medioznawców jako medium „ślepe” , „niewidoczne” , a nawet jako „zapomniane” , od lat udowadnia, że wciąż ma rzesze słuchaczy, którzy, w zmieniającej się rzeczywistości medialnej i pośród szerzących się nowych trendów korzystania z mediów, pozostają zadziwiająco wierni i przywiązani do rytuału słuchania radia. W ciągu stu lat swego istnienia pełniło ono różne role – od medium pierwszoplanowego, gdy było jedynym medium elektronicznym dostępnym dla mas („złota era radia”), poprzez drugoplanową rolę w okresie, w którym pojawiła się telewizja i zaczęto się zastanawiać czy radio ma szansę w dobie telewizji w ogóle przetrwać, rolę medium komplementarnego, które znalazło swoją niszę w promowaniu muzyki popularnej i towarzyszeniu odbiorcom dzięki mobilnemu charakterowi przekazu, aż po medium w dobie cyfrowej, w której radio staje się medium coraz bardziej demokratycznym, stawiającym na dwukierunkową komunikację, poprzez wykorzystywanie tzw. „user generated content” czy też szybki rozwój społecznych projektów radiowych. Kierunki rozwoju radia, dla wielu medioznawców, ale również radiowych praktyków, pozostają jednak w dużej mierze zagadką. Warto więc naukowej refleksji poddać „niewidoczne” medium, by zrozumieć, co stanowi o jego sile i może się dla niego w najbliższym czasie okazać największym zagrożeniem. Okazję ku takim podsumowaniom mamy wyjątkową – 90-lecie Polskiego Radia zbiegło się w czasie ze znaczącą rozbudową cyfrowej infrastruktury nadawczej radia publicznego na poziomie regionalnym, która w mniejszym lub większym stopniu przyczyni się do kolejnej metamorfozy radia.

Proponujemy następujące panele tematyczne:
1. Synkretyczna natura radia. Technologiczne wyzwania i możliwości XXI wieku.
2. Wspólnoty słuchaczy czy „akustyczni wojażerowie”? Socjologiczna i kulturowa analiza radiowego audytorium.
3. Od „plemiennego bębna” Marshalla McLuhana do fonicznej i lingwistycznej analizy komunikatu radiowego. Współczesne badania radia.
4. Formatowanie radia. Przymus czy konieczność?
5. Nowe media a przyszłość dziennikarstwa radiowego.
6. Przekształcenia i rozwój gatunków radiowych. Stare formy i nowe(?) treści.
7. Radio Olsztyn w medialnym pejzażu regionu Warmii i Mazur. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.
8. Rola i znaczenie regionalnych rozgłośni radiowych.
9. Cyfryzacja przekazu radiowego – szansa czy zagrożenie dla radia regionalnego i lokalnego.
10. Prawda i fikcja – o wiadomościach, artystycznych audycjach radiowych i innych bytach (mega)gatunkowych.
11. Edukacyjne funkcje radia – dawniej i dziś.
12. Radio artystyczne – przeszłość czy teraźniejszość i nadzieja na przyszłość?
13. Wybitni ludzie radia – wybitne audycje.
14. Panel studencki.

Komitet Programowy
Mariusz BOJAROWICZ, Prezes Radia Olsztyn S.A.
Dr Urszula DOLIWA, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, UWM Olsztyn
Ireneusz IWAŃSKI, Przewodniczący Rady Programowej Radia Olsztyn
Prof. dr hab. Stanisław JĘDRZEJEWSKI, Akademia Koźmińskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes honorowy Łódzkiej Szkoły Radioznawczej
Prof. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI, Katedra Socjologii UWM, Przewodniczący Komitetu Programowego
Dr Grażyna STACHYRA, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący Konferencji:
prof. UWM dr hab. Marek SOKOŁOWSKI
Sekretarze Konferencji:
dr Michał ŁYSZCZARZ tel. 507-974-166 michal.lyszczarz(at)interia.pl
mgr Lilia KRAWCZEWSKA tel. 501-643-005 lkraw1(at) gmail.com

Organizacja i uczestnictwo

 • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie – Radio w cyfrowym świecie – karta zgłoszenia) w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2015 r.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 PLN do 30.09.2015 r.
  (Członkowie Komitetu Naukowego nie ponoszą opłaty konferencyjnej) na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  92 1030 1218 0000 0000 9113 2567
  subkonto 19.880.023-500 tytułem: Radio w cyfrowym świecie
 • Przedstawione referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA: „RELIGIA I MEDIA NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI” (20 – 21.05.2015)

slajder-950x250

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
Wydział Nauk Społecznych
KATEDRA SOCJOLOGII
Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów

MA ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA NA
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
RELIGIA I MEDIA
NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI
20 – 21 MAJA 2015 R.

Pamięci ks. dr. Mariana Szczęsnego
(1942-2006)

Historię religii można napisać z perspektywy historii komunikacji i mediów. Nie istnieje religia, w której nie możemy wyodrębnić komunikowania o sferze „sacrum”, „transcendencji”, „rzeczywistości pozaempirycznej”, ustnych i spisywanych narracji, opowieści, przypowieści, mitów, dzielenia się doznaniami, doświadczeniami, przeżyciami.
Wzajemne relacje łączące religię i media można oglądać z różnych perspektyw. Niekiedy zakłada się, że media – szczególnie współczesne, ściśle związane z kulturą popularną – są nacechowane ideologicznie: są dobre lub złe. Steward M. Hoover – współczesny badacz mediów i religii przyjmuje, że religia i media nie stanowią zupełnie autonomicznych i niezależnych od siebie systemów społecznych, ale – wraz z innymi kategoriami życia społecznego – są elementami składającymi się na szerszą całość kulturową. Badanie mediów i religii jest – w tym ujęciu – badaniem tego, jak religia i media wzajemnie na siebie oddziaływają, wpływają i kształtują poprzez ludzkie działania, codzienne praktyki społeczne, dyskursy i dyskusje, opinie i postawy. Nie brakuje także ujęć, w których media stają się „nowoczesną religią” lub funkcjonalnym jej odpowiednikiem, a transmitowane na żywo wydarzenia medialne nabierają sakralnych znaczeń.
Celem konferencji jest refleksja zarówno nad instytucjonalnymi relacjami łączącymi media i religię, jak i nad przenikaniem się codziennych oraz odświętnych praktyk komunikacyjnych i religijnych. Jedną z tez, którą możemy wstępnie zaproponować, jest teza o korelacji między społeczno-kulturowymi zmianami w obrębie religii i zmianami warunków komunikacyjnych, technologii medialnych i relacji społecznych coraz gęściej zapośredniczonych przez media.

czytaj dalej

Program konferencji „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych…”

 

1-IMG_8605Już w piątek (17.10.2014 r.) na Wydziale Nauk Społecznych UWM odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych”. Program konferencji można pobrać poniżej. Serdecznie zapraszamy.

Program-Konferencji „Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych”

Konferencja „SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH …” 17.10.2014

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

Katedra Socjologii, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Katedra Teorii Wychowania oraz Naukowe Koło Socjologów QUAERO, Koło Naukowe Geragogów, Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM w Olsztynie

serdecznie zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH – MOŻLIWOŚCI I BARIERY
Olsztyn, 17 października 2014r.

1-IMG_8605

Zaproszenie na naszą konferencję kierujemy do pracowników nauki, studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, pracowników administracji, samorządowców,praktyków biznesu, a także tych wszystkich, którzy na co dzień zajmują się lub interesują poruszaną na spotkaniu problematyką.

UWAGA Autorzy! Wymogi edytorskie czytaj dalej

Program konferencji”Dryfowanie przez czas…”

Program konferencji
DRYFOWANIE PRZEZ CZAS. SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20.05. 2014
Miejsce obrad: Urząd Marszałkowski, ul. Emilii Plater 1, Olsztyn, sala 424

Program do pobrania (word): Program konferencji „Dryfowanie przez czas”

Otwarcie konferencji (godz. 9.00-9.30)
Prof. UWM dr hab. Marek Sokołowski: Społeczeństwo spektaklu – dwadzieścia lat później
Sekcja I – Spektakl jako forma objaśniania świata i porządkowania rzeczywistości społecznej (9.30-11.00)
Moderatorzy: Dr Agnieszka Zduniak, Mgr Lilia Krawczewska
9.30-9.45 Mgr Dariusz Poleszak, Mgr Daria Maciołek: Media jako czynnik trwale i aktywnie konstytuujący wizję siebie młodego człowieka, jego tożsamość i system wartości
9.45-10.00 Dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz: Duch rewolucji w świecie bywalców Internetu
10.00-10.15 Dr Agnieszka Zduniak: Religia jako spektakl? Widowiskowość jako element współczesnej komunikacji religijnej
10.15-10.30 Joanna Sarnowska, Joanna Rogowska: Człowiek w środowisku informacji
10.30-10.45 Beata Taraszkiewicz: Kult amatora i nowe technologie oraz ich wpływ na dyskurs publiczny
10.45 – 11.00 Dyskusja
11.00-11.30 Przerwa kawowa czytaj dalej

Uwaga! Uczestnicy konferencji „Dryfowanie przez czas…”

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU I MIEJSCA konferencji:
Konferencja odbędzie się w dn. 20.05 (wtorek), początek o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Równolegle (początek o 11.00) będzie odbywał się II Konwent Rad Programowych Telewizji Polskiej.

Szczegóły: Komunikat nr 2

Więcej informacji o konferencji

Konferencja „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”

Spoleczenstwo-spektaklu-page-001

Program konferencji do pobrania (MS word):

Dryfowanie przez czas

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU I MIEJSCA konferencji:
Konferencja odbędzie się w dn. 20.05 (wtorek), początek o godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Równolegle (początek o 11.00) będzie odbywał się II Konwent Rad Programowych Telewizji Polskiej.

Szczegóły: Komunikat nr 2

 

 

Życie społeczeństw, w których panują nowoczesne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia.

Guy Debord, „Społeczeństwo spektaklu”[1]

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

DRYFOWANIE PRZEZ CZAS.SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20.05.2014 (po zmianie)

Tematyka Konferencji

W 2014 roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Guy’a Deborda (1931-1994), francuskiego rewolucjonisty i intelektualisty, poety i wywrotowca, teoretyka i praktyka nowych ruchów społecznych, a zarazem performera, prekursora happeningów, reżysera filmowego, jednego z najczęściej cytowanych francuskich pisarzy powojennych, którą to pozycję zyskał zaledwie dwiema książkami, jakimi są Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Celem organizowanej Konferencji jest próba dokonania nowej interpretacji dzieł Deborda z perspektywy XXI wieku, jak również przeanalizowanie zagadnienia czym jest dziś, w realiach XXI wieku „społeczeństwo spektaklu”, wyposażone w nowoczesne media komunikacyjne. Czy Internet nie spełnia dziś roli rewolucyjnego areopagu, (vide: arabska wiosna), stając się platformą działania nowych ruchów społecznych, takich jak Oburzeni, ACTA-wiści. czytaj dalej

„Nowe media i wyzwania współczesności” – fotorelacja

W dniach 16 – 17 maja 2013 r. w Katedrze Socjologii miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Nowe media i wyzwania współczesnościKonferencję zorganizowała katedralna Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów.