22 Listopada 2023

Aktualności


W środę 22 listopada o godz. 10 w Krakowie rozpocznie się konferencja inaugurująca projekt „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy". UWM jest jedną z sześciu uczelni, które tę sieć współtworzą.

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie spotkają się przedstawiciele uczelni, których zadaniem w najbliższym czasie będzie przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” ma za zadanie bezpośrednią i ścisłą współpracę z zakładami mleczarskimi, aby tworzyć innowacyjne produkty, a także odpowiednie warunki do rozwoju całego sektora mleczarskiego.

Jeden z wykładów podczas konferencji wygłosi dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM z Wydziału Nauki o Żywności. Dokona ona charakterystyki polskiego sektora mleczarskiego i wskaże perspektywy jego rozwoju.

 

program konferencji

 

 

Projekt „Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego” będzie realizowany w latach 2023-2027. W sieci badawczej znalazło się sześć uczelni:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie odbyło się w Ministerstwie Edukacji i Nauki 5 października. Tego dnia prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM odebrał też symboliczny czek na 16,12 mln zł. To kwota, która ma umożliwić prowadzenie działań naukowych związanych z zadaniami wskazanymi w programie.

Sześć uczelni stworzyło sieć, która przygotowała koncepcję: z jednej strony pozwalającą na wypracowanie innowacji w przemyśle mleczarskim, a z drugiej strony na promocję produktów mleczarskich i podniesienie konkurencyjności naszych firm mleczarskich na rynku międzynarodowym. To jest projekt pilotażowy i wnioski z niego będziemy znać za cztery lata. Każda z uczelni ma swój projekt do wykonania - mówił prof. Jerzy Przyborowski w rozmowie z Piotrem Szauerem z Radia UWM FM. 

Rodzaj artykułu