26 Marca 2024

Aktualności


Na mocy postanowienia prezydenta Polski 29 lutego do grona profesorów dołączyła dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz z Katedry Żywienia Człowieka. W pracy naukowej najwięcej uwagi poświęca wpływowi żywienia na zdrowie człowieka.

Kiedy Katarzyna Przybyłowicz kończyła technologię żywności na ART, akademia właśnie otwierała Międzywydziałowe Studia Doktoranckie. To była nowość na tamte czasy. Jako studentka ostatniego roku dużo rozmawiała z koleżankami ze studiów o możliwościach, które miały się dzięki nim pojawić.

– Byłyśmy młode i miałyśmy zapał, aby zmieniać świat i te studia doktoranckie nas na ten świat otwierały. Po dwóch latach ART jednak je zlikwidowała, a ja dostałam pracę w Katedrze Żywienia Człowieka na obecnym Wydziale Nauki o Żywności. To wydarzenie zadecydowało o tym, że wybrałam karierę naukową – wspomina prof. Przybyłowicz.

W tamtym czasie intensywnie rozwijały się badania nad żywieniem człowieka, a to było coś, co ją zawsze interesowało. Szczególnie ważny był dla niej wpływ żywienia na zdrowie człowieka.

– Badanie tego wpływu stało się moją specjalnością naukową. To szeroki zakres, gdyż mówimy i o chorobach metabolicznych, i związanej z nimi profilaktyce, i o terapiach dietetycznych wspierających profilaktykę lub rekonwalescencję, i o stylu życia, i o sporządzaniu indywidualnych planów żywienia. Żywienia, bo ma wpływ na długość życia, ale chodzi też o to, aby to życie było przyjemnością, a nie – reżimem żywieniowym – tłumaczy prof. Przybyłowicz.

Prawie wszyscy wiemy, jak powinniśmy zdrowo żyć, ale mało kto się do tych zasad stosuje.

– I dlatego naszym zadaniem jest ludziom nieustannie o tym przypominać i przekonywać, że jednak warto ­– zaznacza badaczka.

Co nowa profesor w swojej pracy lubi najbardziej?

– Różnorodność i kontakt z ludźmi, szczególnie tymi, którzy są pasjonatami tego, co robią i potrafią pasją zarażać otoczenie. Lubię także kontakt ze studentami i doktorantami. Największą satysfakcję sprawia mi obserwacja, jak się rozwijają i stają coraz lepsi w swoich specjalnościach – dodaje.

Prywatnie prof. Katarzyna Przybyłowicz jest żoną, mamą dwóch dorosłych córek i babcią trojga wnucząt. Wolny czas spędza aktywie na spotkaniach z przyjaciółmi, spacerach, jeździe na rowerze, a zimą na łyżwach. Ale lubi też zaszyć się w kącie z książką.

– Profesura to wyróżnienie i docenienie przez środowisko moich osiągnięć naukowych oraz całokształtu aktywności badawczej i dydaktycznej. To bardzo ważne i budujące. Przede mną kolejny etap w pracy zawodowej, który, jak myślę, otwiera nowe możliwości działania. Szczęście i sukces zawsze pojawiają się w działaniu, więc spodziewam się kolejnych wyzwań naukowych – dzieli się swą refleksją prof. Katarzyna Przybyłowicz.

Zainteresowania naukowe prof. Katarzyny Przybyłowicz skupiają się wokół problemów uwarunkowań żywieniowych ludności w aspekcie występowania chorób metabolicznych i możliwości ich ograniczenia na poziomie prewencji i profilaktyki żywieniowej. Poszukuje rozwiązań dla wielu zdrowotnych problemów, których poznanie umożliwi jednostkom życie w pełni zdrowe, z małym ryzykiem chorób metabolicznych. Szuka czynników sprzyjających długowieczności i lepszej jakości życia. Poprawa nawyków żywieniowych wymaga nowoczesnego podejścia, wykorzystującego możliwości w technologiach omicznych, w tym w genomice, metabolomice i proteomice oraz w badaniu ludzkiego mikrobiomu. Prof. Przybyłowicz uważa, że integracja tych technologii pomoże zrozumieć, od czego zależy indywidualna zmienność poszczególnych organizmów w odpowiedzi na dietę. Spodziewa się, że ta integracja pozwoli odkryć nowe markery dietetyczne i zidentyfikować populacje wysokiego ryzyka.

Dorobek publikacyjny prof. Przybyłowicz liczy ponad 300 pozycji, na które składają się także prace opublikowane w czasopismach z listy JCR, doniesienia na kongresy, sympozja i konferencje oraz prace popularnonaukowe, w tym opublikowane w czasopismach punktowanych spoza bazy JCR. Prof. Przybyłowicz była kierownikiem dwóch projektów oraz wykonawczynią w pięciu grantach przyznawanych w konkursach NCN, NCBiR i KBN. Wypromowała sześciu doktorantów i jest opiekunem naukowym kolejnego doktoranta.

lek

Rodzaj artykułu