19 Października 2023

Aktualności


Czternastu naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2 proc. najbardziej wpływowych badaczy z całego świata. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Uniwersytet Stanforda opublikował niedawno ranking TOP 2%, czyli listę naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Amerykańska uczelnia przygotowując zestawienie prezentujące najbardziej wpływowych badaczy świata, bierze pod uwagę albo publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego (tym razem – 2022), albo cały dorobek. Ostatecznie powstają więc dwie listy rankingowe.

Na liście prezentujących autorów najczęściej cytowanych w 2022 r. znalazło się ponad 210 tys. osób z całego świata. Są wśród nich reprezentanci wszystkich dziedzin nauki. Znajdziemy na niej 1144 osoby ze 159 polskich instytucji naukowych, a więc instytutów badawczych i uczelni. Jest wśród nich 12 reprezentantów UWM:

  • prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, dr hab. inż. Dorota Kulikowska prof. UWM, prof. Ewa Korzeniewska, prof. Marcin Zieliński i prof. Marcin Dębowski (Wydział Geoinżynierii)
  • prof. Andrzej Grzybowski i prof. Krzysztof Selmaj (Wydział Lekarski)
  • prof. Andrzej Siwicki i dr hab. Joanna Małaczewska, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
  • prof. Mariusz Stolarski i prof. Paweł Kafarski (Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa)
  • dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

Zestawienie uwzględniające wszystkie publikacje w karierze obejmuje ponad 204 tys. naukowców z całego świata, w tym 1100 z Polski z 15 uczelni i instytucji naukowych.

UWM reprezentują na tej liście następujące osoby: prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. Andrzej Grzybowski, prof. Paweł Kafarski, prof. Dorota Kulikowska, prof. Lech Polkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. Krzysztof Selmaj, prof. Andrzej Siwicki, prof. Mariusz Stolarski i prof. Jadwiga Wyszkowska z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

W sumie więc na liście Top 2% Uniwersytetu Stanforda Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentuje 14 osób, a większość z nich obecna jest w obu zestawieniach.

W poprzednim zestawieniu Top 2% Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był reprezentowany przez 13 osób. Nowe nazwiska w tegorocznym rankingu to prof. Joanna Małaczewska i prof. Paweł Kafarski.

lek, red.

Rodzaj artykułu