18 Grudnia 2023

Aktualności


W piątek 15 grudnia w Toruniu spotkali się przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Nauki PAN i, występującego w roli gospodarza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Konferencja służyła podsumowaniu Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Światowy Kongres Kopernikański został zainaugurowany 19 lutego w Toruniu. Za jego organizację odpowiadały trzy uniwersytety działające w miastach, z którymi Kopernik związał swoje życie: UMK w Toruniu, UJ w Krakowie i UWM w Olsztynie. W przygotowaniu tego przedsięwzięcia wspierał je Instytut Historii Nauki PAN.

 

Do ponownego spotkania przedstawicieli organizatorów ŚKK doszło 15 grudnia. W konferencji podsumowującej wydarzenie wzięli udział m.in.: prof. Wojciech Wysota, prorektor ds. nauki UMK i pierwszy zastępca rektora, prof. Jacek Popiel, rektor UJ w Krakowie oraz prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM w Olsztynie.

Podczas spotkania prof. Stanisław Roszak i prof. Agnieszka Wieczorek z Wydziału Nauk Historycznych UMK wygłosili wykład "Mikołaj Kopernik w kulturze pamięci". Zebrani dyskutowali również nad przyszłością Międzynarodowego Centrum Badań Kopernikańskich. List intencyjny w sprawie jego utworzenia przedstawiciele władz UMK, UJ i UWM podpisali we wrześniu w Toruniu.  

Uczelnie chcą za jego sprawą między innymi podtrzymywać i rozszerzać sieć międzynarodowych kontaktów badawczych.

- Jest to doskonałe zwieńczenie tego, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach - mówił we wrześniu prof. Jerzy Przyborowski. - Ma to wymiar nie tylko naukowy, ale także promocyjny.


Źródło: UMK w Toruniu, red.

Fot. Andrzej Romański/UMK w Toruniu

 

Uczestnicy spotkania podsumowującego Światowy Kongres Kopernikański
Uczestnicy spotkania podsumowującego Światowy Kongres Kopernikański
Fot. Andrzej Romański/UMK w Toruniu

 


Światowy Kongres Kopernikański w liczbach:

 • 3 miasta, w których odbywały się obrady;
 • 4 instytucje organizujące;
 • 5 debat okołokopernikańskich, które poprzedziły Kongres;
 • 11 kongresowych sekcji tematycznych;
 • 15 sesji plenarnych;
 • 60 sekcji naukowych;
 • 190 prelegentów, w tym 80 z zagranicy – z 20 państw, m.in. USA, Kanady, Australii, Brazylii, Włoch, Hiszpanii;
 • 1600 uczestników;
 • 260 osób uczestniczących w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który towarzyszył Kongresowi;
 • 520 prac zgłoszonych do konkursu na plakat towarzyszącego olsztyńskiej części Kongresu;
 • 250 pracowników naukowych, administracyjnych, technicznych i wolontariuszy uczestniczących w przygotowaniu Kongresu;
 • 35 organizacji zaangażowanych jako patroni ŚKK.
Rodzaj artykułu