08 Maja 2023

Aktualności


Do 16 maja można oddać swój głos na wybrane logo odzwierciedlające idee równości, szacunku i empatii. Projekty zostały przygotowane przez społeczność akademicką UWM.

Z nadesłanych do konkursu zgłoszeń komisja wybrała siedem najciekawszych prac, spośród których osoby studiujące lub pracujące na UWM mogą wskazać najlepszą.

Jak informuje Mateusz Dampc, uniwersytecki Rzecznik ds. Równości Szans, można zagłosować tylko raz i na jedną pracę.

- System głosowania na Facebooku polega na tym, że użytkownicy i użytkowniczki oddają swój głos na najlepszą pracę, poprzez dodanie reakcji do wybranej pracy - czytamy na profilu facebookowym rzecznika. - Liczba reakcji na poszczególne projekty logo zadecyduje o zajęciu poszczególnych miejsc na podium (I, II, III miejsce).

Głosować można >>> na profilu facebookowym Rzecznika ds. Równości Szans. Konkurs trwa do 16 maja 2023 roku do godziny 23:59.

 

 

Osoby, których projekty otrzymają najwięcej głosów, zdobędą nagrody.

I miejsce: nagroda pieniężna w kwocie 400 zł,

II miejsce: 2 karnety trzydniowe na Kortowiadę 2023 r.,

III miejsce: książka dotycząca problematyki przeciwdziałania dyskryminacji,

Wyróżnienie: gadżety z logo UWM.

 

Rodzaj artykułu