Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż podpisano umowę na dostawę sukcesywną papieru ksero na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Umowa z firmą Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 55, 05-092 Łomianki Dolne obowiązuje od 26.07.2023 r. do 25.01.2024 r.