Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż w dniu 04.08.2023 została zawarta umowa z firmą EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI S. J., ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków, na dostawę sukcesywną soczewek oraz specjalistycznego drobnego sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań patomorfologicznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Termin obowiązywania umowy od 04.08.2023 r. do 03.08.2024 r.