Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż w dniu 21.08.2023 została zawarta umowa z firmą Altium International Sp. z o.o.( były Perlan), ul. Puławska 303,02-785 Warszawa, na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Termin obowiązywania umowy od 21.08.2023 r. do 20.08.2024 r.