23 Listopada 2023

Aktualności


W środę 22 listopada w Olsztynie odbyła się XX Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności”. Jej współorganizatorami były Wydział Nauki o Żywności UWM oraz Instytut Rozrodu i Badań Żywności PAN.

Konferencja była częściowo finansowana ze środków projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Dotyczył on innowacyjnej żywności wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Kierownikiem całego projektu na UWM była prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności. Kierownikiem RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia jest prof. dr hab. Anna Iwaniak z Katedry Biochemii Żywności. To ona była też jedną z moderatorek olsztyńskiego spotkania młodych naukowców.

Ta inicjatywa ma 20 lat i od początku jest organizowana przez Wydział Nauki o Żywności UWM i Instytut Rozrodu i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Na początku było to seminarium, które rozrosło się do konferencji – mówiła prof. Anna Iwaniak. – Wydarzenie odbywa się co roku. Jego celem jest prezentowanie osiągnięć młodych naukowców. Przeważnie są to doktoranci i młodzi doktorzy, którzy prezentują wyniki swoich badań. Współfinansowanie konferencji z projektu RID przekłada się na zainteresowanie środowiska społeczno-gospodarczego. Od kilku lat wykład plenarny prezentuje przedstawiciel tego środowiska. W tym roku będzie to reprezentant firmy Zentis, który opowie o żywności barwiącej.

XX Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności”

 

Na początku nasze spotkanie nazywało się Seminarium Środowiskowym Młodych Pracowników Nauki. Większość z nas wywodziła się z Uniwersytetu i istniejącej wcześniej Akademii Rolniczo-Technicznej – wspominała w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” prof. dr hab. Barbara Wróblewska, kierownik Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, współorganizatorka i jedna z moderatorek konferencji. Pracujemy teraz jako przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, ale wzajemna sympatia z UWM i przenikanie się naszych wspólnych tematów jest bardzo duże. Powstał taki pomysł, żeby spotykać się raz w roku i pokazywać, czym się zajmujemy, jak się rozchodzą czy schodzą nasze drogi naukowe, w czym możemy się wzajemnie wspierać, jakie są wykonywane analizy i co może być wspólne. Bardzo cenimy sobie współpracę i wymianę naukową.

Prof. Barbara Wróblewska przypomniała, że konferencja dotyczy przede wszystkim technologii żywności, bo z nich wyrosła. Jak jednak zaznaczyła, nowych tematów jest już sporo.

Jesteśmy „obrośnięci” różnymi innymi przestrzeniami, bo są wśród nas też biolodzy, medycy, prawnicy – tłumaczyła. I dodała, że środowisko olsztyńskich specjalistów podejmuje także współpracę z ekspertami z zagranicy. – Zaprosiliśmy Ukraińców, Włochów, Francuzów, Turków. Myślę, że jest to już konferencja międzynarodowa.

Dlaczego organizatorzy skupiają się na młodych naukowcach?

Potrzebne są zmiany i trzeba dać miejsce młodym. Zależy nam, żeby młodzi naukowcy też byli docenieni, żeby mieli swoje miejsce, gdzie mogą się wypowiadać i pokazywać swoje osiągnięcia. My, starsi, jesteśmy opiekunami, promotorami, publicznością – mówiła prof. Wróblewska.

 

XX Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności”

 

Prof. Anna Iwaniak zaznaczyła, że tematyka konferencji skupia się wokół trzech obszarów: składu żywności, wpływu różnych procesów technologicznych i obróbki żywności na organizm człowieka oraz wykorzystania najnowocześniejszych metod badawczych w analizie związków bioaktywnych w żywności. Badane są także produkty żywnościowe nieznane wcześniej jako źródło związków bioaktywnych.

Prof. Iwaniak zwróciła uwagę także na ważny problem dotyczący odżywiania.

Niebezpieczne jest eksperymentowanie z dietą i testowanie jej na sobie bez konsultacji medycznej lub z dietetycznej. W mediach promowane są różne diety, np. przez celebrytów. Jest to niebezpieczne zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy nie mają specjalistycznej wiedzy i czerpią informacje tylko z mediów – tłumaczyła prof. Anna Iwaniak. I dodała: – Zanim zaczniemy eksperymentować na swoim organizmie, skonsultujmy się ze specjalistą, czy dany sposób żywienia będzie odpowiedni dla nas.

Tradycją konferencji są nagrody przyznawane za najlepsze prezentacje młodych naukowców prowadzących badania na UWM i w PAN. Tym razem wyróżnieni zostali: Aleksandra Kuliga, Wiesław Kaszubski, Bartosz Kroplewski oraz Doğanay Yüksel.

W tym roku w konferencji wzięli udział prelegenci z zagranicznych ośrodków naukowych tj. m.in. Department of Food Engineering University of Kahramanmaras, Turkiye, Department of Fishing and Fish Proessing Technology, Isparta University of Applied Scienes, Turkiye.

– W zeszłym roku wprowadziliśmy do konferencji prelegentów anglojęzycznych i odbyły się trzy wykłady anglojęzyczne. W tym roku mamy aż sześciu prelegentów anglojęzycznych z ośrodków, z którymi współpracujemy – mówi dr inż. Justyna Bucholska z Katedry Biochemii Żywności UWM, jedna z organizatorek.

Wykład inauguracyjny wygłosiła mgr inż. Karolina Lisińska z firmy Zentis Polska.

– Reprezentuję nie tylko firmę Zentis, ale też Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jako jego absolwentka do końca mojej kariery zawodowej będę reprezentować Wydział Nauki o Żywności i UWM – zaznaczyła  na wstępie swojego wystąpienia Karolina Lisińska. Wygłosiła ona prelekcję pt. „Żywność barwiąca – kolory tworzone naturą”.

 

XX Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Bezpieczeństwo i jakość żywności”

 

Po wykładzie plenarnym odbyły się wystąpienia, w trakcie których przedstawiono wyniki prac zespołów badawczych. Zwieńczeniem każdej sesji była dyskusja. Wszyscy prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konferencji.

Honorowy patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk.

Anna Wysocka

Rodzaj artykułu