Opłaty za studia

 • Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

 • Zarządzenie Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

 • Opłaty (w PLN) za studia niestacjonarne

 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne w języku angielskim

 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych

 •  

   

 • Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

 • Zarządzenie Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

 • Opłaty (w PLN) za studia niestacjonarne

 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne w języku angielskim

 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych

 •  

   

 • Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

 • Zarządzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

 • Opłaty (w PLN) za studia niestacjonarne

 • Opłaty (w PLN) za studia niestacjonarne

 • Opłaty (w PLN) za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców

 • Opłata za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych

 •  

   

 • Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - wcześniejsze lata

  Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych - wcześniejsze lata

 • Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

 • Zarządzenie Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

 • Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

 • Zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

 • Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

 •  

   

 • Zasady pobierania opłat, warunki zwolnienia

  Zasady pobierania opłat, warunki zwolnienia

 • UCHWAŁA Nr 532 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 • UCHWAŁA Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat