• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego

Zakład Historii XX wieku i Pracownia Dziejów Wojskowości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Towarzystwo Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen Józefa Bema

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

w Elblągu

11. Pułk Artylerii im gen Józefa Bema w Węgorzewie

Naukowe Koło Historyków Wojskowości


mają zaszczyt zaprosić na Konferencje naukową

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej /konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze/


która odbędzie się w dniach:

6-8 MAJA 2015 r. w Węgorzewie


II wojna światowa to najtragiczniejsze jak dotąd, wydarzenie w dziejach ludzkości. To hekatomba, która w sposób niespotykany wstrząsnęła podstawami ludzkiej cywilizacji. Pokolenia powojenne żyją w jej cieniu i ciągle próbują w mniejszym lub większym stopniu wrócić do równowagi duchowej i zasad humanizmu sprzed „czasu pogardy”. Dlatego też badania historii II wojny światowej są ze wszech miar ważne i konieczne. Obecnie, przybierają one coraz bardziej interdyscyplinarny charakter, gdyż zagadnienie to absorbuje już nie tylko historyków i żołnierzy, ale też prawników, politologów, filologów, kulturoznawców, filozofów.

W bieżącym roku mija 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, co niewątpliwie skłania do pogłębionej refleksji nad genezą tej wojny, jej przebiegiem, a zwłaszcza nad jej konsekwencjami. Celem konferencji będzie więc zaprezentowanie najnowszych ustaleń badawczych w tym zakresie w ujęciu interdyscyplinarnym. Oczekujemy wypowiedzi historyków, prawników, politologów, filologów, kulturoznawców, filozofów i żołnierzy.

Przedmiotem rozważań konferencji będą między innymi takie kwestie jak: sztuka wojenna II wojny światowej; wpływ działań II wojny światowej na kierunki rozwoju taktyki, operacji, strategii; kierunki rozwoju rodzajów wojsk i broni; ochrona granic; wpływ ideologii na funkcjonowanie Wojska Polskiego; represje wobec kadry Wojska Polskiego; stosunek społeczeństwa do wojska polskiego; udział Wojska Polskiego w akcjach polityczno-propagandowych, zwalczanie niepodległościowego podziemia; wykorzystanie rocznic, symboliki i tradycji w kreowaniu postaw żołnierza „nowej” socjalistycznej Polski; II wojna światowa w kulturze najnowszej: sztuce, filmie, mediach.

Lista ta nie wyczerpuje oczywiście zagadnień, które mogą zmieścić się, w obszernym przecież, temacie konferencji. Zakładamy więc możliwość jej uzupełniania.


Ramowy Plan  Konferencji


6 maja 2015 r. (środa)

Sala konferencyjna – Mazurskie centrum Rekreacyjno-Konferencyjne Hotel Ognisty Ptak w Ogonkach

15.00-17.00   - Rozpoczęcie Konferencji – referaty wprowadzające

17.00-20.00  -  Podróż historyczno-wojskowa – doświadczenia z działań militarnych

w byłych Prusach Wschodnich w 1945 r

20.00 - kolacja


7 maja 2015 (czwartek)

Sala konferencyjna 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie

9.00–14.00  konferencja  (z przerwą kawową) – obiekt 11 MPA

14.00–14.30   - obiad

15.00–17.00  - konferencja - obiekt 11 MPA

17.00–20.00  - Podróż historyczno-wojskowa – wnioski z rozmieszczenia i funkcjonowania

stanowisk dowodzenia szczebla centralnego III Rzeszy na Mazurach w

latach 1941 – 1944


8 maja 2015 r.  (piątek)

Sala konferencyjna – Mazurskie centrum Rekreacyjno-Konferencyjne Hotel Ognisty Ptak w Ogonkach

9.00–12.40  - konferencja

12.40–13.00 podsumowanie konferencji


Obrady

Sala konferencyjna – Mazurskie centrum Rekreacyjno-Konferencyjne Hotel Ognisty Ptak w Ogonkach

11 Mazurskim Pułku Artylerii im gen. Józefa Bema w Węgorzewie.


Komitet naukowo-organizacyjny:

dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UW-M

dr hab. Dariusz Radziwiłlowicz, prof. UW-M

dr hab. Halina Łach

dr Mirosław Giętkowski

mgr Aleksander Iwaniuk


Dane kontaktowe Organizatorów:

Wiesław B. Łach, tel. 600 131 945, e-mail: wieslaw_lach@tlen.pl;


Dariusz Radziwiłłowicz, tel. 601 919 113, e-mail: darradziwillowicz@gmail.com

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl