• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Ogłoszenie

ZAPISY NA LEKTORATY, ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020-21

Zapisy na przedmioty

Ogłoszenie

W dniach 11-13 stycznia 2021 r. zajęcia i konsultacje dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk zostają odwołane.

Uregulowanie zajęć nastąpi po konsultacji z odpowiednimi grupami studenckimi.

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Marii Korybut Marciniak w środy będą odbywać się w

godzinach: 10.00-11.30. Dyżur poniedziałkowy pozostaje bez zmian.

MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b54167b4c8947968e20cb3914779fda%40thread.tacv2/conversations?groupId=37d4fd72-0de6-4ec6-afc3-c26a57e3a2f8&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Kod: tdgl88c

Ogłoszenie

Dr Grzegorz Kała zaprasza na konsultacje w każdy wtorek w godz. 13.15-14.45 oraz środę w godz. 16.45-18.15, które odbywać się będą z użyciem platformy Microsoft Teams pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93ecdcd0da114537a7f98fdee2732ba5%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2c2f426-1512-46b7-8121-9d7de8e1d7c7&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

KOD: 50vtihm

Uwaga studenci I roku Historii


Zajęcia z Vademecum studiów historycznych z prof. N. Kasparkiem w dniu 30 listopada – z powodu uczestniczenia w  sesji -  zostają odwołane. Odbędą się one  w środę bądź w czwartek (9 lub 10 grudnia) o godz. 16.30. Dokładny termin zostanie podany na zajęciach 7 grudnia.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Informacja dotycząca możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości skan Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów.

 

Przepisy rozporządzenia z dnia 29 października 2020 roku (§ 38a):

1) dopuszczają możliwość dokonania zmian w programie studiów w zakresie zajęć praktycznych kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w celu umożliwienia studentom odbycie tych zajęć w części lub w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;

2) dają studentom, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwość ubiegania się o zaliczenie na tej podstawie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności  praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Wzór wniosku studenta w załączeniu.

Wzór wniosku.docx

Rozporządzenie MNiE zm. rozp. w sprawie studiów - COvid.pdf

Ogłoszenie

Wykłady jednorazowe:

Etykieta - wykład obowiązkowy dla kierunku: historia I stopnia oraz wojskoznawstwo odbędzie się 16.11.2020 (poniedziałek) [16.45-20.00] kod do grupy: 8e2IIIt

Etykieta - wykład obowiązkowy dla kierunku: historia II stopnia oraz Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odbędzie się 20.11.2020 (piątek) [15.00-18.15] kod do grupy: pijag0z

Ochrona własności intelektualnej - wykład obowiązkowy dla kierunków: historia I stopnia oraz wojskoznawstwo odbędzie się 17.11.2020 (wtorek) [18.15 – 19.45] kod do grupy: vwwjcoe

Ochrona własności intelektualnej - wykład obowiązkowy dla kierunków:historia II stopnia oraz Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odbędzie się 8.12.2020 (wtorek) [18.15 – 19.45] kod do grupy: lbwle87

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - wykład obowiązkowy dla kierunków: historia I stopnia oraz wojskoznawstwo odbędzie się 07.01.2021 (czwartek) [15:00-18:15] kod do grupy: 92i0jjh

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- wykład obowiązkowy dla kierunków: historia II stopnia oraz Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odbędzie 14.12.2020 (poniedziałek) [16:45-20:00] kod do grupy: pfojvok

Ergonomia - wykład obowiązkowy dla kierunku: historia I stopnia oraz wojskoznawstwo odbędzie się 3.12.2020 (czwartek) [13.15-14.45] kod do grupy: gnho00h

Ergonomia - wykład obowiązkowy dla kierunku: historia II stopnia oraz Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odbędzie się 10.12.2020 (czwartek) [15.00-16.30] kod do grupy: gnho00h

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk w tygodniu 26-30 października 2020 r. odbędą się wyjątkowo we czwartek w godz. 10.00-13.00.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a686e6b8e3bb347a5aa1a75d41cab1ba0%40thread.tacv2/conversations?groupId=143a1b53-832d-4297-9dbf-71f564ca400d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b


Kod:
rla9j2n

UWAGA! Ogłoszenie ws. zajęć!

UWAGA!

Studenci I r. Historii I st., I r. Wojskoznawstwa oraz I r. Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych!

Ze względu na drastycznie wzrastające w ostatnich dniach zagrożenie epidemiologiczne Dyrekcja Instytutu Historii w porozumieniu z władzami Wydziału Humanistycznego podjęła decyzję o przeniesieniu na tryb nauczania zdalnego zajęć, które miały odbywać się stacjonarnie w dniach 19-30 października 2020 r.

Jest nam przykro, jednak decyzję tę podjęliśmy chcąc zapewnić Państwu oraz wykładowcom Instytutu Historii bezpieczeństwo w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy jednak Państwa na spotkania organizacyjne, które odbędą się w dniu 19 października 2020 r., który będzie dniem organizacyjnym, w siedzibie Instytutu Historii przy ul. Kurta Obitza 1 (budynek Wydziału Humanistycznego). Rozpoczną się one od spotkań z opiekunami Państwa roczników oraz dyrekcją Instytutu Historii i władzami dziekańskimi Wydziału Humanistycznego według poniższego harmonogramu:

- I rok Historii I stopnia, godz. 9.00, aula 37

- I rok Wojskoznawstwa, godz. 14.00, aula 37

- I rok Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych, godz. 15.00 aula 31

Podczas spotkań odbierzecie Państwo legitymacje studenckie oraz podpiszecie stosowne dokumenty, uzyskacie także wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu studiów.

Od dnia 20 października 2020 r. zajęcia odbywały się będą zdalnie według planu umieszczonego na stronie Instytutu Historii (zakładka Dla studentów- Plany zajęć) na platformie MSTeams.

Linki oraz kody niezbędne do włączenia się do zespołów na zajęcia otrzymacie Państwo drogą mailową w dniu 16 października 2020 r.

Bardzo prosimy abyście 19 października 2020 r. wchodząc do budynku pamiętali Państwo o:

- obowiązku zakrywania ust i nosa

- zdezynfekowali ręce przy użyciu płynów stojących w holu budynku oraz przed wejściem do auli

- zachowali dystans fizyczny wobec osób przemieszczających się po budynku Wydziału oraz uczestników spotkania

Prosimy także o:

- zaopatrzenie się w długopis, który będzie potrzebny przy poświadczeniu odbioru dokumentów przekazanych przez opiekuna

- przygotowanie potwierdzenia wniesienia opłaty za legitymację.

 

Z życzeniami zdrowia!

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w Instytucie Historii UWM

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

 

Ogłoszenie

Konsultacje dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn odbywają się:

Wtorek: 11.30-13.00

Środa: 13.15-14.45

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Ogólny?threadId=19:7df81fcd5d094bb584d1a6485564d24b@thread.tacv2&ctx=channel

Kod: umprk66

Ogłoszenie

KONSULTACJE - dr hab. Haliny Łach 

odbywają się w środę 13.30-15.00 oraz czwartek 13.30-15.00

Link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0735c182b81f446283b2fdf2005a9dcb%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a5ae803-79c2-47fe-b737-1534082ba71b&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod

6z9pr81

Ogłoszenie

KONSULTACJE - dr hab. Jacka Kowalewskiego, prof UWM

odbywaja sie zdalnie we wtorek w godzinach 13.00-16.00

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1aeffbea39d42199172daa22c76dd9c%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e584548-21f0-4e54-972d-6a56280fb17f&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Kod: 4ag0uxz

Ogłoszenie

Konsultacje - dr hab. Maria Korybut-Marciniak

Poniedziałek: 11.15-12.45 (stacjonarnie w p. 231 w dniach 19.10 i 26.10); Teams od 02.11.2020

Środa: 9.30-11.00 – Teams

Kod:

tdgl88c

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b54167b4c8947968e20cb3914779fda%40thread.tacv2/conversations?groupId=37d4fd72-0de6-4ec6-afc3-c26a57e3a2f8&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Ogłoszenie

KONSULTACJE - dr hab. Dariusza Radziwiłłowicza, prof. UWM

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ce3eff7fbfe4ad58e60c34b5755a7dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=abb95963-d199-438c-b65b-7b4fc939ac3a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Kod konsultacji: uo8pmre

dyżur: środa: 14.30-16.00; piątek: 18.30-20.00.
Gdyby Państwo chcieli się skontaktować, najlepiej proszę wysłać wcześniej mail na adres dariusz.radziwillowicz@uwm.edu.pl 

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Barbary Krysztopy-Czupryńskiej w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym:

- poniedziałek 9.30-11.30,

- wtorek 18.15-19.15

Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac83880ce458a49c9bf9ab367e462dcf2%40thread.tacv2/Barbara%2520Krysztopa-Czupry%25C5%2584ska%2520(konsultacje)?groupId=7f605a38-1d9c-4271-b1c9-ece29d153ac7&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod: t92o6a3

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM

Kod: cjqvv8m

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a89a5961e52ad4621b8796992842cc8eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc8d1f2c-f144-4994-b482-62c385c33e73&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Terminy zdalne:

Środa: 13.00-14.00

Czwartek: 9.30-11.30

Uwaga: Po wcześniejszym umówieniu się z konkretnym studentem/tką konsultacje mogą się odbyć na Uczelni.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy Instytutu Historii,

Proszę o zapoznanie się z załączonym Zarządzeniem Nr 82/2020 Rektor UWM z dnia 1 października 2020 r. dotyczącym postępowania podczas zajęć oraz korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w IH

Zal3Zarz82.pdf

Zal1Zarz82.pdf

Zarz82_0.pdf

Zal2Zarz82.pdf

Ogłoszenie

Konsultacje dr. hab. Bary Ndiaye w semestrze zimowym

-wtorek od 15.00 do 16.30 od 13 października 2020 r.

- środa 13.15 – 14.45

Kod

d5rawea

Link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acad6be47090c4f639182f720ca2c4ec8%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f09b1fd-d7b4-4566-a737-937d371b5481&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Pilne! I rok Wojskoznawstwa!

Studenci pierwszego roku Wojskoznawstwa proszeni są o pilny kontakt mailowy z opiekunem roku (dr hab. K. Sacewicz)

karol.sacewicz@uwm.edu.pl

do dnia 10 października.

Ogłoszenie

W semestrze zimowym 2020/21 konsultacje dr hab. Sławomira Augusiewicza, prof. UWM odbywać się będą w terminach:

poniedziałek, 13.45 - 14.45

wtorek, 13.00 - 15.00

w trybie zdalnym:

kod: eyr4m6p

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b57b7d0e1534de28e34712e89bc003b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a376981c-2c0f-40d2-8928-8307bd25b59a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

 

Ogłoszenie

Konsultacje semestr zimowy 2020/2021 dr hab. Karol Sacewicz

dyżur odbędzie się online w następujących terminach:

środa: 15.50-16.50

czwartek: 16.30-18.30

poniżej link do zespołu oraz kod

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac84186ca00ae4745bac9986708d1d781%40thread.tacv2/conversations?groupId=257c916a-4f73-40dd-bf28-92b8e647b821&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

sdd0z0t

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk w semestrze zimowym:

- wtorek 9.30-11.00  /stacjonarnie WH pokój 343 oraz jednocześnie MSTeams

- piątek 10.00-11.30/MSTeams

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a686e6b8e3bb347a5aa1a75d41cab1ba0%40thread.tacv2/conversations?groupId=143a1b53-832d-4297-9dbf-71f564ca400d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Kod:

rla9j2n

Ogłoszenie

Konsultacje dr Krzysztofa Łożyńskiego będą realizowane stacjonarnie, Budynek Wydziału Humanistycznego, pok. 4

Poniedziałek 8.30-11.00

Czwartek 8.30-10.30

oraz po uzgodnieniu mailowo pod adresem - k.lozynski@uwm.edu.pl

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Marka Radocha będą prowadzone online:

poniedziałek 11.30-13.00 

wtorek 11.30-13.00.

Kod do zespołu konsultacji: 8q2pnvz 

Ogłoszenie

Konsultacje prof. dr.hab. Norberta Kasparka w semestrze zimowym odbywać się będą  on-line. Link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57ea578a703a4404a0e135a15f66a9be%40thread.tacv2/conversations?groupId=c192ee71-c28a-4132-a649-02853a39f26d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
Terminy:
poniedziałek 16.30-18.30
środa  16.30-18-30
Można się także umawiać indywidualnie w innych terminach  informując  mnie mailowo na  adres nkasparek@wp.pl


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkie wykłady z Etykiety odbywać się będą zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams. W celu zalogowania się do odpowiedniego zespołu proszę o kontakt z prowadzącym wykład (według załączonego harmonogramu). Podczas wyszukiwania terminów wykładów proszę zwracać uwagę na odpowiedni stopień studiów. Zespół realizuje dwa odrębne szkolenia – dla I i II stopnia kształcenia. W przypadku studiów jednolitych wybieramy terminy dla I stopnia kształcenia. Wykładowcę prowadzącego zajęcia proszę poinformować, że jesteście Państwo z innego kierunku.

W imieniu Zespołu prowadzącego wykłady życzę udanych zajęć!

dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

Koordynator szkoleń z przedmiotu Etykieta

m.chudzikowska@uwm.edu.pl

OGŁOSZENIE! PRZEBIEG ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/21

Szanowni  Państwo!

Studenci Instytutu Historii UWM w Olsztynie!

Wkrótce rozpoczniemy kolejny rok akademicki, jednak ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia nie będą odbywały się w zwyczajowym trybie.

Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie dla studentów I roczników naszych kierunków może powodować to pewien dyskomfort. W związku z tym władze Instytutu Historii w porozumieniu z władzami rektorskimi UWM w Olsztynie podjęły decyzję o wprowadzeniu nauczania hybrydowego w semestrze zimowym 2020/21 na kierunkach prowadzonych w Instytucie Historii.

Zajęcia dydaktyczne (stacjonarne i zdalne) dla studentów pierwszych lat rozpoczną się 19 października 2020 r.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów pozostałych roczników rozpoczną się 5 października 2020 r.

Zajęcia zdalne, poprzez platformę MSTeams będą odbywały się na zasadach, które obowiązywały w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. Plan zajęć zostanie umieszczony na stronie Instytutu Historii w zakładce „Dla Studentów” po 21 września 2020 r. Zajęcia zdalne będą realizowały następujące roczniki:

Studia I stopnia

II i III rok Historii

II i III rok Wojskoznawstwa

II i III rok Stosunków Międzynarodowych

Studia II stopnia

I i II rok Historii

II rok Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych

Zajęcia w trybie stacjonarnym w dniach 19-30 października 2020 r. w budynku Wydziału Humanistycznego będą realizowały następujące roczniki:

Studia I stopnia

I rok Historii

I rok Wojskoznawstwa

Studia II stopnia

I rok Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych

Rozpoczną się one od spotkań z dyrekcją Instytutu Historii, opiekunami roczników oraz pracownikami prowadzącymi zajęcia, według poniższego harmonogramu (po spotkaniach studenci rozpoczną zajęcia zgodnie z planem):

- I rok Historii I stopnia, godz. 8.00, s. 20

- I rok Wojskoznawstwa, godz. 14.00, s. 18.

- I rok Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych, godz. 14.30, s. 21.

W załącznikach zamieszczono plany zajęć poszczególnych roczników, które będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, ul. Kurta Obitza 1.

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia stacjonarne, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim.

Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji Żak – www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego (nie będzie potrzeby wcześniejszego informowania dziekanatu o zamiarze zakwaterowania w Domu Studenckim).

System Kwaterowania Krótkoterminowego zostanie udostępniony od 24 września 2020 r.

Po 30 października 2020 r. o ile nauczanie w trybie stacjonarnym nie zostanie przywrócone dla wszystkich studentów UWM w Olsztynie, wszystkie roczniki przejdą na nauczanie zdalne na platformie MSTeams.

Wszelkie pytania dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych proszę kierować do koordynatora ds. dydaktycznych w Instytucie Historii - dr hab. Anny Pytasz-Kołodziejczyk pod adres mailowy:

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Do zobaczenia wkrótce!

Historia I rok I st.docx

Wojskoznawstwo I rok I st.docx

Interdyscyplinarne Studia Strategiczne I rok II st.docx

Zapisy na Języki obce, wychowanie fizyczne i przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga studenci!

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy:

Zasady zapisów na języki obce, wychowanie fizyczne i przedmioty ogólnouczelniane umieszczone są w załączniku

Lektoraty.pdf

Ogłoszenie

Szanowni Studenci Instytutu Historii UWM,

wszystkich Państwa, którzy mają pytania dotyczące przebiegu zajęć, form zaliczeń zajęć , przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych i praktyk w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 oraz ws. zajęć, które prowadziłam zapraszam do spotkania w zespole „dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk KONSULTACJE” w każdy wtorek w godz. 9.30-11.30.

Kod do zespołu:

icl1x1t

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a72a0bc9704484a7481fcaec19c19f926%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cbfb2b9-315a-406f-aadd-88f17f9a611e&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b


dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w Instytucie Historii UWM

Ogłoszenie ws. zaliczenia praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,

informuję, iż dokumentację poświadczającą odbycie praktyk zawodowych można składać w sekretariacie Instytutu Historii UWM w godzinach i dniach pracy sekretariatu (dokumentacja będzie do odbioru po upływie siedmiu dni od złożenia) lub nadsyłać skan dokumentacji na adres mailowy (wówczas po wznowieniu funkcjonowania UWM w normalnym trybie, należy dostarczyć dokumentację do podpisu do sekretariatu IH UWM):

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Przypominam o obowiązku dostarczenia ww. dokumentacji również do odpowiednich jednostek Wydziału Humanistycznego.

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w związku z nauczaniem online poprzez system Microsoft Office 365 informuję o możliwości zalogowania się do grupy – Dyżur.
link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae71ecc2342de4370a448eb2c660148dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd4c5f4c-dad1-4005-91e9-5e5a2658dc0a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
kod:
glgh410
dyżur: poniedziałek: 16.30-18.00.
Gorąca prośba: Gdybyście Państwo chcieli się skontaktować, najlepiej proszę wysłać wcześniej mail na adres grzegorz.jasinski@uwm.edu.pl z informacją o chęci lub potrzebie rozmowy, abym w czasie dyżuru nie siedział i nie patrzył się bezmyślnie w ekran w oczekiwaniu na ewentualny kontakt. Z góry serdecznie dziękuję. Naturalnie, ponieważ władza próbuje zmusić nas do niemal 24-godzinnego siedzenia w domu, mogę także połączyć się, po uprzednim ustaleniu, w innym terminie.
Z poważaniem.
Grzegorz Jasiński

Ogłoszenie

Konsultacje dr. hab. Mirona Wolnego, prof. UWM w czasie rzeczywistym (godziny bez zmian) pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a764d0cd8647b439d85c4792045b21f3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=37689171-cdcc-41f3-9239-f0ae66c7f41d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Ogłoszenie

Translatorium z języka łacińskiego dla studentów Historii I r. II st. odbywać się będzie od dnia 14.04.2020 r. we wtorki godz. 11.30-13.00.

Konsultacje dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn odbywają się we wtorki: 9.00-10.30 oraz w środy: 9.45-11.15.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
wobec konieczności pracy zdalnej również w odniesieniu do konsultacji podaję Państwu kod aktywacyjny do grupy "dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk KONSULTACJE"
icl1x1t
oraz link do grupy
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a72a0bc9704484a7481fcaec19c19f926%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cbfb2b9-315a-406f-aadd-88f17f9a611e&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Konsultacje odbywały się będą zgodnie z ich planem na ten semestr
wtorek 9.30-11.00
środa 10.00-11.30.

W tym czasie będę uruchamiać spotkanie. Na początek włączę kamerkę, a jeśli nikt się nie będzie z Państwa aktywizował do rozmowy przez czas konsultacji włączony będzie czat i głośnik. Proszę się odezwać jeśli ktoś będzie chciał z Państwa porozmawiać lub rozpocząć czat wpisując wiadomość (to dla tych z Państwa, którzy nie mają innej możliwości udziału w spotkaniu).

Pozdrawiam serdecznie
Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Konsultacje  (w tej formie)

Wtorek (godz. 16.30-18); środa 14-15. W innych godzinach proszę poinformować sms na numer telefonu 792183010 i połączymy się

Pozdrawiam

Norbert Kasparek

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a11b52f1855be4f508b6d8987df5204fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=d336e733-d071-4b54-938e-81b39eba199d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl