• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Konsultacje dr hab. Barbary Krysztopy-Czupryńskiej odbywają się we wtorki w godz. 10.00-13.00 zdalnie na platformie MS Teams grupa:Barbara Krysztopa-Czupryńska (konsultacje)

link:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac83880ce458a49c9bf9ab367e462dcf2%40thread.tacv2/Barbara%2520Krysztopa-Czupry%25C5%2584ska%2520(konsultacje)?groupId=7f605a38-1d9c-4271-b1c9-ece29d153ac7&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod: t92o6a3

Ogłoszenie

Od 1-30 września 2020 r. dyżur dr hab. Marka Radocha planowany jest na wtorek godz. 11.30-14.30 w sali 330

Ogłoszenie

Od 1-30 września 2020 r. dyżur dr hab. Tomasza Strzeżeka, prof. UWM planowany jest na wtorek godz. 10.00-12.00 w sali 339.

Ogłoszenie

Dr hab. Sławomira Augusiewicza, prof. UWM przebywa na urlopie wypoczynkowym w terminie 21.07-4.09.2020. Podczas sesji letniej i oraz okresie poza urlopem  konsultacje dr hab. Sławomira Augusiewicza, prof. UWM odbywać się będzie we wtorki w godz. 11.00-14.00

grupa: Sławomir Augusiewicz, konsultacje
link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b57b7d0e1534de28e34712e89bc003b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a376981c-2c0f-40d2-8928-8307bd25b59a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
kod:eyr4m6p

Ogłoszenie

Dr hab. Miron Wolny, prof UWM przebywa na urlopie wypoczynkowym w terminie 13.07-31.08.2020 r. Dyżur poza urlopem planowany jest na wtorek godz. 12.00-14.00.

Ogłoszenie

prof. UWM Izabela Lewandowska od dnia 15 czerwca br. komasuje dyżury we wtorki w godz. 10.00-13.00.

Ogłoszenie

W okresie sesji oraz letnich wakacji dyżur dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn (poza urlopem) odbywać się będzie we wtorki w godz. 9.30-11.30. Proszę zalogować się do zespołu: Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn - konsultacje.
Link: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Ogólny?threadId=19:7df81fcd5d094bb584d1a6485564d24b@thread.tacv2&ctx=channel
Kod: umprk66
Proponuję przed spotkaniem skontaktować się ze mną drogą mailową - m.chudzikowska@uwm.edu.pl,  Urlop: 22.06-10.07 oraz 3.08-31.08.

Ogłoszenie

Szanowni Studenci Instytutu Historii UWM,

wszystkich Państwa, którzy mają pytania dotyczące przebiegu zajęć, form zaliczeń zajęć , przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych i praktyk w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 oraz ws. zajęć, które prowadziłam zapraszam do spotkania w zespole „dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk KONSULTACJE” w każdy wtorek w godz. 9.30-11.30.

Kod do zespołu:

icl1x1t

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a72a0bc9704484a7481fcaec19c19f926%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cbfb2b9-315a-406f-aadd-88f17f9a611e&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b


dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Koordynator ds. dydaktyki w Instytucie Historii UWM

Ogłoszenie

Szanowni Państwo wykłady z Ochrony własności intelektualnej odbywały się będą według poniższej specyfikacji:                     

„OWI ZLECONY STUDIA NIESTACJONARNE II, 10 MAJA 2020 GODZ. 17.15-18.45

OWI ZLECONY STUDIA NIESTACJONARNE I, 10 MAJA 2020 GODZ. 15.30-17.00

OWI ZLECONY STUDIA STACJONARNE I, 8 MAJA 2020, GODZ. 9.30-11.00

OWI zlecony studia stacjonarne II, 8 maja 2020, godz. 11.30-13.00

https://moodle.uwm.edu.pl/moodle/course/index.php?categoryid=1732

STUDENCI ZAPISUJĄ SIĘ SAMODZIELNIE poprzez moodle, w wybranym
terminie. Zajęcia realizowane są w Katedrze Postępowania Cywilnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań - tel. kontaktowy dr. J. Akińcza
794954321"

Ogłoszenie ws. zaliczenia praktyk zawodowych

Szanowni Studenci,

informuję, iż dokumentację poświadczającą odbycie praktyk zawodowych można składać w sekretariacie Instytutu Historii UWM w godzinach i dniach pracy sekretariatu (dokumentacja będzie do odbioru po upływie siedmiu dni od złożenia) lub nadsyłać skan dokumentacji na adres mailowy (wówczas po wznowieniu funkcjonowania UWM w normalnym trybie, należy dostarczyć dokumentację do podpisu do sekretariatu IH UWM):

anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl

Przypominam o obowiązku dostarczenia ww. dokumentacji również do odpowiednich jednostek Wydziału Humanistycznego.

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Ogłoszenie

 Szanowni Państwo,

w związku z nauczaniem online poprzez system Microsoft Office 365 informuję o możliwości zalogowania się do grupy – KONSULTACJE dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz.

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ce3eff7fbfe4ad58e60c34b5755a7dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=abb95963-d199-438c-b65b-7b4fc939ac3a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

kod konsultacji uo8pmre

dyżur: poniedziałek: 14.30-15.00; wtorek 11.30 - 13.00 Gdybyście Państwo chcieli się skontaktować, najlepiej proszę wysłać wcześniej mail na adres dariusz.radziwillowicz@uwm.edu.pl Ponadto obowiązują dotychczasowe kanały łączności.

Z poważaniem.

Dariusz Radziwiłłowicz

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
w związku z nauczaniem online poprzez system Microsoft Office 365 informuję o możliwości zalogowania się do grupy – Dyżur.
link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae71ecc2342de4370a448eb2c660148dd%40thread.tacv2/conversations?groupId=cd4c5f4c-dad1-4005-91e9-5e5a2658dc0a&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b
kod:
glgh410
dyżur: poniedziałek: 16.30-18.00.
Gorąca prośba: Gdybyście Państwo chcieli się skontaktować, najlepiej proszę wysłać wcześniej mail na adres grzegorz.jasinski@uwm.edu.pl z informacją o chęci lub potrzebie rozmowy, abym w czasie dyżuru nie siedział i nie patrzył się bezmyślnie w ekran w oczekiwaniu na ewentualny kontakt. Z góry serdecznie dziękuję. Naturalnie, ponieważ władza próbuje zmusić nas do niemal 24-godzinnego siedzenia w domu, mogę także połączyć się, po uprzednim ustaleniu, w innym terminie.
Z poważaniem.
Grzegorz Jasiński

Ogłoszenie

Konsultacje dr. hab. Mirona Wolnego, prof. UWM w czasie rzeczywistym (godziny bez zmian) pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a764d0cd8647b439d85c4792045b21f3d%40thread.tacv2/conversations?groupId=37689171-cdcc-41f3-9239-f0ae66c7f41d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Ogłoszenie

Konsultacje Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn odbywają się w dniach:
wtorek (9.00-10.30)
środa (9.45-11.15)
Po zalogowaniu się do aplikacji Microsoft Teams, proszę dołączyć do zespołu: Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn - konsultacje. Kod do przedmiotu:
umprk66.

Pozdrawiam
M. Chudzikowska-Wołoszyn

Ogłoszenie

Translatorium z języka łacińskiego dla studentów Historii I r. II st. odbywać się będzie od dnia 14.04.2020 r. we wtorki godz. 11.30-13.00.

Konsultacje dr Małgorzaty Chudzikowskiej-Wołoszyn odbywają się we wtorki: 9.00-10.30 oraz w środy: 9.45-11.15.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
wobec konieczności pracy zdalnej również w odniesieniu do konsultacji podaję Państwu kod aktywacyjny do grupy "dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk KONSULTACJE"
icl1x1t
oraz link do grupy
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a72a0bc9704484a7481fcaec19c19f926%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cbfb2b9-315a-406f-aadd-88f17f9a611e&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Konsultacje odbywały się będą zgodnie z ich planem na ten semestr
wtorek 9.30-11.00
środa 10.00-11.30.

W tym czasie będę uruchamiać spotkanie. Na początek włączę kamerkę, a jeśli nikt się nie będzie z Państwa aktywizował do rozmowy przez czas konsultacji włączony będzie czat i głośnik. Proszę się odezwać jeśli ktoś będzie chciał z Państwa porozmawiać lub rozpocząć czat wpisując wiadomość (to dla tych z Państwa, którzy nie mają innej możliwości udziału w spotkaniu).

Pozdrawiam serdecznie
Anna Pytasz-Kołodziejczyk

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Konsultacje  (w tej formie)

Wtorek (godz. 16.30-18); środa 14-15. W innych godzinach proszę poinformować sms na numer telefonu 792183010 i połączymy się

Pozdrawiam

Norbert Kasparek

link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a11b52f1855be4f508b6d8987df5204fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=d336e733-d071-4b54-938e-81b39eba199d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b


Uwaga!

W związku z przerwą w zajęciach dydaktycznych dotychczasowe terminy Etykiety w semestrze letnim 2019-2020 ulegają zawieszeniu.

Od 1.10.2019 aktualny harmonogram wykładów z Etykiety będzie widoczny na stronie internetowej Instytutu Historii w  zakładce ETYKIETA HARMONOGRAM.
Będą to informacje dla studentów, którzy nie uczestniczyli w wykładach ze swoją grupą.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl