• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zjawiska Magiczno-Demoniczne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Centrum Badań Interdyscyplinarnych Probalticum przy UWM w Olsztynie

Fundacja Vetustas. Przestrzeń Pogranicza


zapraszają na konferencję


Zjawiska Magiczno-Demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich  na tle porównawczym


Olsztyn, 14-15 kwietnia 2016 r. 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl