• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podróż historyczno-wojskowa studentów wojskoznawstwa

     28 stycznia 2016 r. w ramach historycznowojskowych studiów terenowych studenci kierunku wojskoznawstwa  zostali zapoznani z epoką Średniowiecza. Obszar Warmii i Mazur daje doskonałe możliwości do poznania systemu obronnego tego okresu. Świadczą o tym zachowane zamki jak i miejsca bitew. Podróż zorganizowana przez prof. dr hab. Jana Gancewskiego dała możliwość zapoznania się z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi bitwy pod Grunwaldem jak i sposobem wykorzystania współczesnej techniki do eksponowania funkcjonowania państwa krzyżackiego.

    Muzeum Bitwy pod Grunwaldem mieści się w Stębarku. Bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie rozegrała się najsłynniejsza bitwa polskiego średniowiecza. Zresztą jest to przedmiotem obecnych badań jakie podjęto aby ostatecznie ustalić miejsce bitwy. Z problemami tymi zapoznał studentów dr Piotr Nowakowski pracownik Muzeum i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Historycy wciąż spierają się o to, gdzie dokładnie odbyła się bitwa pod Grunwaldem oraz gdzie spoczywają polegli rycerze. Są wprawdzie opisy, chociażby Jana Długosza, ale autor sam nigdy nie był pod Grunwaldem. Od 2014 roku rozpoczęto prace archeologiczne na polach pod Grunwaldem, gdzie - według dotychczasowym ustaleń - odbyła się słynna bitwa w 1410 roku. Są to pierwsze tak poważne badania pól Grunwaldu od lat 1958-1990. Wówczas udało się jedynie ustalić, gdzie Krzyżacy wybudowali kaplicę pobitewną.

   Drugim miejscem podróży było Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Pomysł na taką placówkę w zrodził się w 2010 r., gdy planowano remont tutejszego ratusza. Wtedy powstał pomysł, żeby przy okazji zaadaptować pomieszczenia ratusza na takie muzeum. A argumenty były proste, to oni zagospodarowali działdowszczyznę, stworzyli tutaj struktury gospodarcze i kulturalne

  Muzeum oferuje aktywną formę edukacji, poprzez poznawanie przeszłości od jej wielu nieznanych dotąd stron wykorzystując do tego nowoczesne techniki. Na multimedialnych ekranach dotykowych i projekcjach (w tym realizowanych w technice 3D oraz tzw. rzeczywistości rozszerzonej) możemy prześledzić dzieje zakonów rycerskich, głównie krzyżackiego od Ziemi Świętej po czasy współczesne, makiety zamków, animacje bitew i machin oblężniczych, technikę i strategię wojen, czy uzbrojenie.

  O dużym zainteresowaniu tą formą zajęć świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania, jak również uczestnictwo pracowników instytutu, dr hab. Haliny Łach, Wiesława Łach, prof. UWM i Dariusza Radziwiłowicza, prof. UWM

Bolesław Łach

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl