• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes”

Opiekun: dr Paweł Pietnoczka

Strona internetowa:  uwm.edu.pl/intergentes

 http://www.uwm.edu.pl/intergentes/?page_id=7

 https://www.facebook.com/intergentes/posts/117437365093383


Powołane 20 XII 2012 r.


W statucie zapisano następujące cele:

a) rozszerzanie, pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy o stosunkach międzynarodowych, integracji europejskiej i szeroko pojętych kontaktach międzynarodowych,

b) kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,

c) prowadzenie działalności naukowo – badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach),

d) inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego,

e) wspieranie inicjatyw studenckich,

f) współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, towarzyszeniami i innymi organizacjami,

g) promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz działalności Koła na forum ogólnopolskim,

h) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl