• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

„Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)"

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)”


   W dniach 18-19 kwietnia 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)”. Organizatorami konferencji był Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacja ASS w Warszawie, Mazurskie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek-Ryn.

   Celem konferencji było zrekonstruowanie  „zwyczajnego dnia” z życia codziennego w państwie zakonu krzyżackiego. Nie sposób było mówić o życiu kulturalnym braci zakonnych nie uwzględniając przy tym chociażby kwestii kulinarnych czy też uczt organizowanych przez braci zakonnych. Szeroko sformułowany temat konferencji miał na celu zapewnienie referentom jak najszerszą płaszczyznę wymiany poglądów na tle społecznym i kulturalnym dotyczącym dziejów zakonu krzyżackiego. Pod pojęciem - relacje społeczne - rozumiano szeroko pojęte stosunki panujące zarówno pomiędzy braćmi zakonnymi w obrębie Zakonu jak i relacje Krzyżaków z otoczeniem zewnętrznym. Z kolei kultura zakonu krzyżackiego wiąże się zarówno z konsumpcją żywnościową, biesiadami oraz towarzyszącym im zabawom. Ponadto ważne miejsce odgrywała również szeroko rozumiana kultura materialna i duchowa Zakonu – ten aspekt również został rozwinięty w oparciu o spektrum badań.

    W związku z tym, iż konferencja została połączona z obchodami 1050 lat Metryki Chrztu Polski, przyświecał jej jeszcze jedne cel, a mianowicie zaprezentowanie różnych możliwości interpretowania granic chrześcijaństwa w czasie i w przestrzeni. Organizatorzy skupili się na tym, aby konferencja była również płaszczyzną wymiany poglądów na temat szeroko rozumianej problematyki „granic chrześcijaństwa” oraz refleksją nad początkami chrześcijaństwa w Polsce i w krajach sąsiednich.

    Należy dodać, iż specjalnymi gośćmi konferencji była książęca wysokość Princess Tessy de Luxembourg - żona Ludwika, księcia Luksemburga – trzeciego syna wielkiego księcia Luksemburga – Henryka i wielkiej księżnej – Marii Teresy Mestre oraz księżna prof. dr Ingrid Detter de Frankopan - wybitna specjalistka prawa międzynarodowego, poliglotka, wykładowczyni uniwersytecka, adwokat, sędzia i arbiter.

   Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Humanistycznego UWM dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM. Następnie głos zabrał dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w Olsztynie dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM, po czym głos przekazał dr Lechowi Kościelakowi, który wraz z dyrektorem Instytutu wręczył medale Mrongoviusa HRH Princess Tessy de Luxembourg i prof. dr Princess Ingrid Detter de Frankopan za szerzenie idei humanistycznych na świecie.

   Po wręczeniu medali jako pierwsza referat inauguracyjny pt. „About Christianity” wygłosiła HRH Princess Tessy de Luxembourg. Następnie głos zabrała prof. dr Princess Ingrid Detter de Franopan, która zaprezentowała referat “New Catholic Problems: Sovereignty, The Good Samaritan and the Migration Crisis”.

   Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęły się obrady w dwóch panelach: Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego oraz Granice chrześcijaństwa. Z okazji 1050 lat Metryki Chrztu Polski, które były podzielone na sesje. Podczas obrad naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań, które wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy, czego dowodem były długie dyskusje. Obrady trwały do późnych godzin wieczornych, po czym uczestnicy i organizatorzy udali się na uroczystą kolację.

  Drugiego dnia konferencji, 19 kwietnia, miał miejsce objazd naukowy do Rynu – pokrzyżackiego Zamku w Rynie. O godz. 9.45  uczestnicy oraz organizatorzy wyjechali do Rynu spod budynku Wydziału Humanistycznego UWM. Przybyłych na zamku w Rynie powitała Pani kustosz, która następnie oprowadziła gości po zamku. Po obiedzie  wszyscy udali się do kapitularza zamkowego, gdzie podsumowania oraz oficjalnego zamknięcia konferencji dokonała mgr Joanna E. Śliczyńska, dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM oraz dr Lech Kościelak, dziękując wszystkim uczestnikom za przybycie i za zaprezentowanie swoich wyników badań.

  Reasumując można stwierdzić, iż Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII-XVI w.)” była udanym wydarzeniem, podczas którego naukowcy zaprezentowali bardzo ciekawe wyniki badań dotyczące szeroko rozumianych aspektów życia społeczno-kulturalnego w państwie zakonu krzyżackiego oraz problematyki  „granic chrześcijaństwa”.mgr Sylwia Skiendziul 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl