• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

IV SESJA NAUKOWA ŻYCIE PRYWATNE POLAKÓW W XIX W. "WOKÓŁ MODY"

Sprawozdanie z IV sesji naukowej Życie prywatne Polaków w XIX w. „Wokół mody”
20–21 czerwca 2016 r.

W dniach 20–21 czerwca 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie miała miejsce IV sesja naukowa Życie prywatne Polaków w XIX w. „Wokół mody”. Wspólne przedsięwzięcie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny cieszyło się wielkim zainteresowaniem. W dwudniowym programie obrad znalazło się dwudziestu dziewięciu prelegentów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe w Polsce.

Tematyka referatów dotyczyła mody zarówno w jej wąskim, jak i szerokim zakresie znaczeniowym. Zwrócono uwagę na ubiór panien, a także stroje i biżuterię patriotyczną. Omówiono modę kobiecą na rower oraz wpływ mody miejskiej na preferencje mieszkańców wsi przełomu XIX i XX w. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie przybliżające modę na fotografię funeralną. Pozostałe referaty poświęcone były m.in. modzie na dziewiętnastowieczny urlop, dobroczynność, witraż, zegary oraz modzie na Matejkę. Uczestnicy obrad brali aktywny udział w konstruktywnej dyskusji utrzymanej na wysokim poziomie merytorycznym.

Drugiemu dniu konferencji nadano nietypowy, lecz bardzo atrakcyjny przebieg. Po odbytej sesji w synagodze w Barczewie, odbyła się wycieczka połączona ze zwiedzaniem ciekawych miejsc na Warmii – Świętej Lipki oraz Pałacu w Łężanach. Dwudniowe przedsięwzięcie zakończyło się miłym i inspirującym spotkaniem uczestników konferencji
z panią Barbarą Trzeciak, właścicielką XIX-wiecznego dworu w Jełmuniu.

Sprawna organizacja, wysoki poziom merytoryczny, a także innowacyjna forma obrad złożyły się na powodzenie konferencji oraz zadowolenie jej uczestników.

 

 

mgr Elżbieta Klimus

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl