• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"MERITUM" - Rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków UWM

Czasopismo od 2018 roku nie ukazuje się.


Doktoranckie Czasopismo "MERITUM" - Rocznik Koła Naukowego Doktorantów Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Opiekunem Czasopisma był prof. dr hab. Norbert Kasparek

Strona internetowa: www.uwm.edu.pl/meritum


RADA REDAKCYJNA:

Redaktor Naczelny: 2018-2021 Ewelina Gołębiowska

Czasopismo "MERITUM" powołano w 2009 roku z inicjatywy doktorantów działających w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych. Od tego czasu co roku ukazuje się jeden tom. Każdy z tomów składa się standardowo z artykułów, opracowań materiałów źródłowych, sprawozdań, recenzji napisanych przez doktorantów Wydziału Humanistycznego, doktorantów oraz doktorów z innych ośrodków naukowych w Polsce jak również z zagranicy (Niemcy, Ukraina, Białoruś).

W rocznikach poruszane są zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań poszczególnych osób. Czasopismo „MERITUM” wzbudza ogromne zainteresowanie środowisk nie tylko miejscowych ośrodków naukowych, ale także i zagranicznych, o czym świadczą przesłane artykuły w języku niemieckim oraz ukraińskim.


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl