• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności

Opiekun: dr hab. Miron Wolny


Cele Koła zapisane w statucie:

 1. Rozszerzanie wiedzy o historii starożytnej i kulturze antycznej.
 2. Doskonalenie warsztatu badawczego w zakresie nauk o starożytności. Kształcenie krytycznej refleksji nad źródłem historycznym.
 3. Kreowanie i utrwalanie postaw tolerancji
 4. Prowadzenie samodzielnej działalności badawczej. Prezentowanie wyników swojej pracy podczas spotkań Koła, seminariów oraz konferencji krajowych i międzynarodowych
 5. Czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach studenckich, wspieranie, inicjowanie i organizacja rozmaitych form życia studenckiego
 6. Działania na rzecz promocji Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na forum lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
 7. Współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami Uniwersytetu, stowarzyszeniami i organizacjami
 8. Wspieranie wymiany międzynarodowej, umożliwianie kontaktów międzynarodowych
 9. Rozwijanie refleksji nad kulturą antyczną jako jedną z podstaw współczesnej kultury europejskiej


Kilka słów o historii i profilu działalności Studenckiego Naukowego Koła Historyków Starożytności

Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności powstało w roku 2001. Od października 2005 roku opiekę nad Kołem sprawuje niezmiennie dr hab. Miron Wolny. Przez ponad 15 lat pracy członkami koła było kilkadziesiąt osób - dzisiaj już w większości absolwentów, którzy pracują naukowo, sfinalizowali lub finalizują doktoraty, bądź nadal hobbystycznie zajmują się historią starożytną, z ochotą powracając w charakterze gości na spotkania Koła. Studenckie Naukowe Koło Historyków Starożytności posiada własny statut i zarząd. Członkowie Koła uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach studenckich (konferencjach, zjazdach i warsztatach). Na przestrzeni ostatnich lat członkowie Koła włączali się w przygotowanie szeregu inicjatyw: w roku akademickim 2007/2008 zwiedzili Pergamonmuseum i inne ważne muzea z zabytkami starożytności w Berlinie, w roku akademickim 2008/2009 włączyli się w organizację XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie oraz XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Historii, w roku akademickim 2011/2012 zwiedzili Pergamonmuseum w Berlinie – następnie wykonali i odtworzyli prezentację multimedialną przedstawiającą rekonstrukcję Wielkiego fryzu Ołtarza Zeusa i Ateny w Pergamonie. Ponadto Koło współorganizowało objazdy naukowe studentów historii (23-26.04.2015 r. i 13-17.05.2016 r.), zaś w roku akademickim 2015/2016 członkowie Koła włączyli się w przygotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej Paradoksologia w starożytności i średniowieczu. Studenckie Naukowe Koło Historii Starożytnej skupia się na indywidualnej pracy poszczególnych członków nad zgłębianiem szczegółowych zagadnień związanych z szeroko pojętą historią starożytną. Dominuje głównie tematyka związana z dziejami Grecji i Rzymu (głównie okresu wczesnego pryncypatu), z dużym naciskiem na kwestie obyczajowe. Eksponowane są również kwestie związane z kulturą polityczną i tolerancją.
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl