• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład dra hab. Mirona Wolnego HANNIBAL-SYLWETKA WROGA RZYMU


  W dniu 27 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie miał miejsce wykład dra hab. Mirona Wolnego „Hannibal – sylwetka wroga Rzymu”. Wykładowcę powitała i przedstawiła Dyrektor ZSO nr. 3 dr Mariola Teresa Jaworska. Wystąpienia wysłuchali uczniowie klas o profilu humanistycznym. Wykład poświęcony był wyobrażeniu o Hannibalu, które ukształtowane zostało przez źródła literackie reprezentujące głównie stronę rzymską. Dr hab. Miron Wolny wskazał na najnowsze ustalenia nauki dotyczące zarówno zagadnień militarnych, jak też całościowej oceny działalności Kartagińczyka. Jednocześnie wykładowca podkreślił, że dla rzeczowej analizy procesu historycznego konieczna jest gruntowana krytyka tekstu źródłowego, zaś do tego przygotowują studia historyczne. Celem wykładu stało się zaprezentowanie postaci Hannibala na tle historii Kartaginy, Rzymu oraz państw hellenistycznych i zachęcenie do zgłębiania tych zagadnień w przyszłości. Najlepiej studiując Historię. Wykład stał się okazją do szerszego omówienia oferty dydaktycznej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i zachęcenia do studiowania na UWM w Olsztynie.


Dr hab. Miron Wolny

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl