• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "LITERATURA A MALARSTWO"

     W dniach 1-2 kwietnia 2017 roku odbyła się w Warszawie interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa z serii Literatura-Konteksty zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN przy współudziale uniwersytetów zagranicznych (Universidade de Santiago de Compostela, Bergische Universität Wuppertal). Obrady poświęcone zostały tematowi „Literatura a malarstwo”. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM reprezentowali: dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn i dr hab. Miron Wolny. W pierwszym dniu obrad dr hab. Miron Wolny wygłosił referat Dzieje Hannibala – literatura antyczna a malarskie wyobrażenia, natomiast w drugim dniu obrad dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn przedstawiła referat Przełomowa koncepcja desakralizacji obrazu w piśmiennictwie doby karolińskiej. Tematy prezentowane na konferencji wpisują się w merytoryczny profil badań naukowych realizowanych w Pracowni Historii Starożytnej i Kultury Antycznej IHiSM.


dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

dr hab. Miron Wolny

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl