• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ziemie pruskie – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, UWM Olsztyn, Polska; Fundacja Rodowo, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży


Miejsce i termin konferencji: UWM, Olsztyn 30 X 2016 r.


Zasięg konferencji: międzynarodowa


Procentowy udział referatów w języku polskim i językach obcych kongresowych: 55% polskie, 45% zagraniczne


Liczba zaproszonych gości z Polski i zagranicy: ok. 40


Przybliżona liczba słuchaczy, w tym osoby zaproszone na konferencję: ok. 40Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl