• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Udział w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Udział w sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Uroczyste wręczenie nagrody im. Sacharowa – 13 grudnia 2017 roku


Parlament Europejski, przyznając nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli, wpiera rozwój i poszanowanie praw człowieka we współczesnym świecie.  Wyróżnienie jest przyznawane co rok ludziom, którzy wnieśli szczególny wkład w propagowanie idei praw człowieka i obywatela. Pierwsza nagroda została wręczona w 1988 roku i zwyczaj jest kontynuowany do dziś.  W roku 2017 jest dedykowana dla  Wenezuelskiej Opozycji Demokratycznej za walkę z reżimem prezydenta Nicolasa Maduro.  Studenci stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego mieli zaszczyt uczestniczyć w dniu 13 grudnia na seminarium przed wręczeniem nagrody, jak również na samej ceremonii.

Pierwsza część seminarium i przedstawiała finalistów  nagrody Sacharowa. Jako pierwsza zabrała głos Aura Lolita Chavez Ixcaquic - obrończyni praw człowieka w Gwatemali. Opowiadała się za obroną i samostanowieniem obszarów Quichego i innych rdzennych mieszkańców swojego państwa. Postulowała przeciw korporacjom międzynarodowym, które wpływają na zanieczyszczenie środowiska, a także mają ogromny wpływ na stanowienie prawa.  Jako feministka przeciwstawia się uciskowi kobiet w Gwatemali i reprezentuje skrzywdzone kobiety. Drugim finalistą był  Dawit Isaak- dziennikarz i pisarz na rzecz przestrzegania praw człowieka w Erytrei. Poprzez głoszenie swoich poglądów został więźniem politycznym.  Od 16 lat jest zamknięty w więzieniu bez procesu sądowego. W Strasburgu reprezentowała go jego córka- Betlehem Isaak.

Druga część seminarium rozpoczęła się od wystąpienia  Julio Borgesa- Przewodniczącego Wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego, a także byłego więźnia politycznego. Ukazał  swoją optymistyczną wizję przyszłości swojego kraju. Zaznaczył, że poprzez współpracę można obalić reżim N. Maduro, również wspomniał, że  dzięki bogactwu naturalnemu Wenezueli, możliwa jest szybka poprawa bytu obywateli, jak i całej gospodarki. W przemowie nie zabrakło opisu współczesnej Wenezueli- głodu, ubóstwa i korupcji. Głos zabrał także Rosmit Mantilla, członek Wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego i  działacz społeczności LGBT. Został aresztowany w 2014 roku i dzięki interwencji Amnesty International wyszedł na wolność w 2016 roku. Opowiadał o warunkach jakie panują w więzieniu i o losie jego najbliższych przyjaciół, którzy także byli członkami opozycji.  Zabrały głos także przedstawicielki więźniów politycznych. Patricia Gutierrez reprezentowała swojego męża Daniela Ceballos - działacza ruchu Voluntad Popular, który został pozbawiony wolności w 2014 roku.  Yamile Saleh reprezentowała syna - Lorenta Saleha. Przemowa       Y. Saleh była bardzo przejmująca. Opowiedziała o torturach jakie sama przeszła w wenezuelskim więzieniu, a także o okrucieństwach jakie przeszedł jej syn za walkę o demokrację i rządy prawa. Opisała dokładnie jak reżim próbował odebrać jej godność i złamać jej psychikę. Mówiła o tzw. Grobowcach - celach znajdujących się pod ziemią, bez dostępu do światła.  Wystąpienie  bardzo poruszyło uczestników seminarium, jak również sama mówczyni nie szczędziła łez. Dało to obraz z jaką traumą muszą borykać się Wenezuelczycy na co dzień.

Po seminarium rozpoczęła się ceremonia przyznania nagrody. Studenci z widowni mogli obserwować cały przebieg przedsięwzięcia. Uroczystość rozpoczął Antonio Tajani - przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wspierając Demokratyczną opozycję Wenezueli w swoich działaniach. Uhonorował nie tylko opozycję, ale także całe społeczeństwo wenezuelskie. Prosił o pokojową transformację demokratyczną w państwie. Nawoływał do uwolnienia więźniów politycznych i o pacyfistyczne podejście do rozwiązania konfliktu. Po wystąpieniu przewodniczącego nastąpiło wręczenie nagrody im. Sacharowa. Głos zabrał Julio Borges mówiąc ,,To nie tylko konfrontacja polityczna w Wenezueli, ale istotna, egzystencjonalna konfrontacja o wartości’’ Dziękował za wsparcie  i wyrażał pełen optymizm co do przyszłości swojego kraju, porównując go historii Niemiec - pomimo wielkiej klęski odbuduje swój potencjał i będzie krajem wolnym i dobrze prosperującym dla obywateli.

Wyznania finalistów i laureatów Nagrody im. Sacharowa uświadamia jak ważne jest życie w demokratycznym państwie, które zapewnia jednostkom ochronę swoich praw, sprawiedliwy osąd i pluralizm wyznania. Parlament Europejski poprzez wręczanie tego wyróżnienia honoruje bohaterską postawę  i zwraca uwagę na poważny problem braku zapewnienia podstawowych praw dla obywateli nie tylko Europy, ale całego świata. Zobowiązuje, także nas - jako Europejczyków - do pomocy państwom, w których panuje władza blokująca rozwój podstawowych wolności.

 

Paulina Góralczyk

II SM

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl