• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Prywatne światy zamknięte w listach”

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

oraz

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają na

V sesję naukowa

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

„Prywatne światy zamknięte w listach”

Olsztyn 21-22 września 2017


    Kolejną konferencję z cyklu „Życie prywatne Polaków w XIX wieku” zamierzamy skupić wokół korespondencji.  Epistolografia dziewiętnastowieczna obok memuarów stanowi jedno z podstawowych źródeł do badań życia prywatnego XIX-wiecznego społeczeństwa.  Korespondencja jako jedna z głównych form komunikacji społecznej w XIX stuleciu odzwierciedla bogate doświadczenie życia osobistego jednostki, świata w którym funkcjonował oraz realiów codziennej egzystencji. Z tego powodu organizatorzy zdecydowali się na odkrycie prywatnych światów zamkniętych w listach.  Proponowane zagadnienia mają skłonić do zaprezentowania dziewiętnastowiecznej rzeczywistości z perspektywy autorów listów odgrywających różne role społeczne, pochodzących z różnych warstw i środowisk, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Wyznaczone kryterium źródłowe ma zachęcić humanistów do ukazania bogactwa ukrytego w codzienności przeżywanej, doświadczanej i opisywanej w korespondencji zarówno tej, która została opracowana i opublikowana, jak i zbiorów pozostających w rękopisach.


Proponowane zagadnienia:

-list jako źródło historyczne do badań nad historią życia prywatnego

-mikrohistoria w perspektywie badań nad wybranymi zbiorami epistolograficznymi

-zachowane zbiory epistolograficzne i ich wartość w badaniach nad historią życia prywatnego

-list jako gatunek literacki, typologia XIX-wiecznej korespondencji prywatnej

-korespondencja rodzinna – rozłąki, opisy rodzinnych rytuałów, codzienność i święto w listach

- wewnętrzne przeżycia i ekspresja emocjonalna w  korespondencji

-listy z podróży – percepcja nowopoznawanych miejsc, zabytków, społeczeństw, warunki podróży, odczucia turysty i sposoby przekazywania informacji z peregrynacji

-kwestie publiczne w korespondencji prywatnej

-sposoby spędzania wolnego czasu zawarte w listach

-listy z emigracji i zesłania – prywatny świat z dala od rodzinnych stron

-wewnętrzne rozterki artysty w świetle listów

-intymność, seksualność, miłość i erotyzm w korespondencji

-listy do dzieci – macierzyństwo, ojcostwo i wychowanie potomstwa na łamach listów

-uczucia religijne, stosunek do religii, refleksje na temat wiary w korespondencji

-listy do rodziców – korespondencja dzieci


Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na formularzu (drogą elektroniczną) do 30 czerwca 2017 roku. Prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiego abstraktu referatu (do 2000 znaków). Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł (obiady, serwisy kawowe podczas przerw, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, dofinansowanie recenzowanej publikacji) należy wnieść do 31 sierpnia 2017 roku na konto bankowe: 68 1030 1986 2700 0000 1488 0073 z zaznaczeniem w tytule przelewu: konferencja Życie prywatne oraz podaniem imienia i nazwiska.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy:

jaroslawkita@poczta.onet.pl dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź

mariakorybut@o2.pl dr Maria Korybut-Marciniak, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Obrady odbywać się będą w salach Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1 w Olsztynie). Informacje dotyczące bazy noclegowej zostaną podane po zamknięciu listy referentów


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji:

dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ                            dr Maria Korybut-Marciniak


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl