• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

„Kresowiacy na Warmii i Mazurach. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.


Zaproszenie

Olsztyńskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, Wydział Humanistyczny UWM oraz Ośrodek Badań Naukowych im. W.Kętrzyńskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić do udziału w publikacji pt. „Kresowiacy na Warmii i Mazurach. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Intencją organizatorów tego przedsięwzięcia jest wyeksponowanie kluczowej roli przesiedleńców z Kresów Wschodnich dla powojennego kształtu Warmii i Mazur. Termin zgłoszeń tematów do artykułów upływa 10 lipca 2017 roku, natomiast ostateczny termin przesłania tekstów 1 września b.r. Formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne stanowią załącznik do zaproszenia. Zgłoszenia należy składać na adres

e-mail:kongresorgkresowych@wp.pl. Informację o zakwalifikowaniu danej problematyki organizatorzy przekażą zainteresowanym do dnia 15 lipca b.r. Tematyka monografii koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

  • Proces ekspatriacji ludności od strony formalnej i administracyjnej( m.in. transport, funkcjonowanie sieci Urzędów Repatriacyjnych, podstawowe problemy związane z osiedlaniem się ludności z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach)
  • Wspomnienia ekspatriantów i ich rodzin, obejmujące ostatnie dni na Kresach Wschodnich, moment wyjazdu, a także funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.
  • Wkład ekspatriantów z Kresów Wschodnich w rozwój regionu, z uwzględnieniem aktywności zawodowej, społecznej, kulturalnej, naukowej etc. na przestrzeni minionego siedemdziesięciolecia.
  • Działalność stowarzyszeń kresowych na terenie Warmii i Mazur ( powstanie, główne obszary funkcjonowania, wyzwania na przyszłość)

Niezależnie od wymienionej problematyki organizatorzy są otwarci na inne propozycje tematów, nie mieszczące się w wymienionych powyżej zagadnieniach, ale wpisujące się w ideę monografii.

Inicjatorzy przedsięwzięcia pragną nadmienić, że publikacja ma charakter naukowy i po skompletowaniu wszystkich tekstów zostanie poddana recenzji wydawniczej. Warto zaznaczyć, że przygotowanie monografii jest możliwe dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszelkie pytania dotyczące publikacji prosimy kierować na adres e-mail : kongresorgkresowych@wp.pl oraz do mgr Piotra Bojarskiego (tel. kontaktowy: 604-559-294). Ufamy, że planowane wydawnictwo przyczyni się do upamiętnienia roli Polaków z Kresów Wschodnich w budowaniu wielokulturowej tożsamości Olsztyna i regionu, a także będzie stanowić swoiste podsumowanie niemal trzydziestoletniego okresu działalności stowarzyszeń kresowych na Warmii i Mazurach.Z wyrazami szacunku

Organizatorzy:

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

dr Jerzy Kiełbik

mgr Piotr Bojarski


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl